Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
  • Chứng chỉ TOEFL iBT có số điểm tương ứng 45-52 điểm.
  • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm.
  • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1-2 theo khung tham chiếu chung châu Âu.
  • Chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở đào tạo ngành y và ngành dược của hệ thống Đại học Quốc gia, đào tạo theo mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Cùng với các cơ sở đào tạo về y tế, bác sĩ như Đại học Y, Dược Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Khoa Y – Đại học quốc gia Hồ Chí Minh đang trở thành một trong những điểm đến của nhiều bạn trẻ co mong ước trở thành bác sĩ trong tương lai.

HIện các ngành đào tạo của Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  • Y khoa (Chất lượng cao)
  • Dược học
  • Dược học (Chất lượng cao)
  • Răng hàm mặt (Chất lượng cao)