Giới thiệu

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Conservatoire (HCMCONS)) tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và từ năm 1981 đến nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo các ngành sau:

 • Nhạc cụ truyền thống

Gồm các chuyên ngành: Sáo trúc, Tranh bầu, Nguyệt, Tỳ bà, Nhị, Tam thập lục, Guitar phím lõm.

 • Âm nhạc học
  • Sáng tác âm nhạc
  • Chỉ huy âm nhạc
 • Gồm các chuyên ngành: Chỉ huy hợp xướng, Chỉ huy dàn nhạc.
 • Piano
 • Đàn dây
 • Gồm các chuyên ngành: Violin, Viola, Cello, Double Bass, Harp.
 • Kèn (cổ điển)
 • Gồm các chuyên ngành: Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba.
 • Gõ Giao hưởng
 • Accordion
 • Guitar
 • Thanh nhạc
 • Nhạc nhẹ
 • Gồm các chuyên ngành: Thanh nhạc nhẹ (Pop, Rock, Jazz), Organ, Piano Jazz, Guitar nhạc nhẹ, Gõ nhạc nhẹ, Bass nhạc nhẹ (Pop, Rock, Jazz).