Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Phân hiệu Đại học Bình Dương – Cà Mau được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở phát triển nền tảng từ trường Đại học Bình Dương. Tọa lạc tại phường 5, thành phố Cà Mau, phân hiệu Đại học Bình Dương – Cà Mau được biết đến là nơi đào tạo các bậc từ trung cấp, cao đẳng đến đại học với các ngành nghề đa dạng.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Tài chính Ngân hàng
 • Kinh tế luật
 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
 • Kiến trúc
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Dược học
 • Văn học
 • Ngôn ngữ Anh
 • Việt Nam học