Giới thiệu

Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP. HCM tại Quảng Ngãi là một trong những cơ sở đào tạo quy mô của thuộc hệ thống Đại học Công nghiệp Tp. HCM để giúp cho nhiều sinh viên theo đuổi đam mê về các ngành công nghiệp cơ khí, kỹ thuật chất lượng cao theo giáo trình của trường.

HIện trường đang có trụ sở ở 938 Quang Trung, Chánh Lộ, Quảng Ngãi

  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô
  • Công nghệ thông tin
  • Kế toán
  • Quản trị kinh doanh