Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Để mở rộng chương trình đào tạo dành cho sinh viên,người học về khối ngành kỹ thuật, xây dựng và cầu đường để hướng đến cung cấp nhân lực chất lượng cao cho hoạt động phát triển kinh tế cho khu vực miền Trung, Trường Đại học Huế tại Quảng Trị.

Trường có địa chỉ tại Đường Điện Biên Phủ, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

  • Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Kỹ thuật xây dựng
  • Kỹ thuật điện
  • Kinh tế xây dựng
  • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa