Giới thiệu

Đại học Tài chính – kế toán đã mở phân hiệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hướng đến gia tăng cơ hội của cho người học theo đuổi ngành nghề liên quan đến tài chính, thương mại và và các lĩnh vực khác có liên quan.

Địa chỉ của trường hiện nằm ở Đường Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Với các chuyên ngành đào tạo như sau:

  • Kinh doanh quốc tế
  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Kế toán
  • Luật Kinh tế