Giới thiệu

Là phân hiệu của Trường Đại học nội vụ Hà Nội tại QUảng Nam, Trường Đại học chuyên về đào tạo ngành quản lý Nhà nước và công tác văn thư và những nghiệp vụ liên quan đến công tác quản trị nhân sự, hành chính công tại khu vực tỉnh Phú Yên và các tỉnh thuộc Duyên hải Miền Trung.

Trường hiện đang ở tại Đ. Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Hiện trường đang có các chuyên ngành sau:

 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị văn phòng
 • Luật
 • Chuyên ngành Thanh tra
 • Quản lý nhà nước
 • Lưu trữ học
 • Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ
 • Quản lý văn hóa
 • Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch
 • Văn hóa học
 • Chuyên ngành Văn hóa du lịch
 • Chuyên ngành Văn hóa truyền thông