Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
  • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm trở lên.
  • Chứng chỉ TOEFL ( iBT 45, PBT 450, CBT 133).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Được hình thành từ hơn 5 năm nay, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa là một trong những cơ sở đào tạo y dược được mở rộng nhằm tăng cường quá trình đào tạo đội ngũ y, bác sĩ cho hệ thống các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ở các tỉnh thành xa thành phố.

Trường hiện đang có địa chỉ tại: Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá.

Các ngành đào tạo bao gồm:

  • Y đa khoa
  • Điều dưỡng