Giới thiệu

Trung tâm tư vấn Chuẩn Đầu ra Ngoại ngữ – Tin học là địa chỉ rèn luyện ôn thi đáng tin cậy dành cho nhiều bạn trẻ, các thành phần trong xã hội muốn có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của mình.

Với thế mạnh về công tác đào tạo cùng đội ngũ giảng viên có trình độ được tuyển chọn từ các trường đại học, trường nghề đào tạo kỹ năng bài bản và có kinh nghiệm trong việc giảng dạy và ôn luyện các đề thi ngoại ngữ và Tin học.

Với thị trường việc làm đang ngày càng cạnh tranh gắt gao và có nhiều biến động như hiện nay, việc tăng cường chuẩn đầu ra cho kỹ năng ngoại ngữ và Tin học sẽ giúp nâng cao khả năng được tuyển dụng của nhiều công ty, doanh nghiệp và các đơn vị Nhà nước.

Các ngành ngôn ngữ hiện đang được giảng dạy tại Trung tâm Tư vấn Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ – Tin học bao gồm:

  • Tiếng Trung:
  • Tin học :

Luyện Thi Ứng Dụng CNTT Trình Độ Nâng Cao
Luyện Thi Ứng Dụng CNTT Trình Độ Cơ Bản
Luyện Thi Tin Học Quốc Tế MOS
Luyện Thi Tin Học IC3