Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (Ngành Quản trị Kinh doanh).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2) có địa chỉ tại số 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chi nhánh 2 của trường Đại học Lao động Xã hội với trụ sở chính nằm ở Hà Nội. Trường được thành lập vào 27/12/1976 với tên gọi: Trường Trung học Lao động – Tiền lương II theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, trường đã trải qua các lần đổi tên như: Trường Trung học Lao động – Tiền lương II (1976); Trường Trung học Kinh tế Lao động & Bảo trợ Xã hội (1992); Trường Trung học Lao động – Xã hội (2002); Trường đại học Lao động – Xã hội (2006 – nay).

Với giá trị cốt lõi trong sự nghiệp giáo dục là “chuyên nghiệp – sáng tạo – hội nhập”. Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2) là nơi đào tạo đội ngũ cử nhân có chuyên môn, nghiệp vụ tốt để phục vụ cho lợi ích cá nhân và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hiện nay trường đào tạo các ngành sau đây:

  • Công tác xã hội
  • Kế toán
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị nhân sự
  • Luật kinh tế
  • Tâm lý
  • Kinh tế lao động.