Giới thiệu

Được thành lập từ năm 1967, Trường sĩ quan đặc công có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ ở các khu vực nước bạn, các vùng ly khai, chiến tranh, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định, tổ chức toàn cầu.

Trường hiện đang đóng quân tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Ngành đào tạo duy nhất của Trường hiện nay là Chỉ huy Tham mưu Đặc công.