Giới thiệu

Là một trong những ngôi trường quân sự đào tạo chuyên biệt về lực lược quân nhân có kỹ thuật chiến đấu và tác phong quân đội chuyên nghiệp, Trường sĩ quan không quân tự hào được Đảng và Nhà nước giao phó trong nhiệm vụ tuyển chọn và rèn luyện các thế hệ sĩ quan có tài, đức để phục vụ đất nước và nhân dân.

Các ngành được trường hiện giảng dạy bao gồm:

  • Chỉ huy tham mưu Không quân
  • Kỹ thuật Hàng không (Hệ Cao đẳng)