Giới thiệu

Trường Sĩ quan Pháo binh thành lập ngày 18/02/1957. Trải qua hơn 60 năm phát triển, Nhà trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị có nghiệp vụ về pháo binh, tên lửa, các loại vũ khí về hỏa lực, công tác dân vận và sản xuất quốc phòng nói chung không chỉ cho cho lực lượng quân đội ta mà còn giúp đỡ, hỗ trợ huấn luyện giúp quân đội các nước bạn như Lào,v.v

Hiện nay, Nhà trường đóng quân trên địa bàn xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.