Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1976, trường Sĩ quan Phòng hóa được trực thuộc Bộ quốc phòng và là đơn vị chính trong các hoạt động công tác phòng chống bom mìn, khử độc, các nghiệp vụ hóa học trong quốc phòng và an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid19 diễn ra vừa qua.

Có địa chỉ tại Sơn Tây, Hà Nội – Trường là nơi thực tập và nghiên cứu về hệ thống nghiệp vụ hóa học để phục vụ trong quân đội và công tác dân sinh của cộng động khi có yêu cầu.

Trường đào tạo ngành chính hiện nay là Chỉ huy kỹ thuật hóa học và một số nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan