Công thức Not only But also trong tiếng Anh

Một trong những điểm ngữ pháp thường xuyên xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh như Toeic, Ielts,… là cấu trúc Not only but also. Vậy bạn có biết ý nghĩa biểu đạt của cấu trúc này là gì hay có những cách dùng nào cho cấu trúc ngữ pháp này không? Hãy cùng mình tìm hiểu cấu trúc này qua bài viết dưới đây nhé!

1. Định nghĩa cấu trúc not only… but also

Cấu trúc Not only…but also là 1 dạng cấu trúc trong tiếng Anh được dùng khá phổ biến. Nó có nghĩa là: “Không những …. mà còn ….”.

Ta thường sử dụng cấu trúc này để nhấn mạnh về đặc tính, hành động của 1 sự vật, sự việc nào đó.

Theo như công thức, cấu trúc Not only… but also dùng để nối đồng thời nhấn mạnh hai từ hay cụm từ, mệnh đề có cùng vị trí, tính chất.

 • Not only did he go to school late, he also forgot his books. (Anh ấy không những đi học trễ mà còn quên mang sách.)

2. Cấu trúc not only… but also

Trong tiếng Anh, cấu trúc Not only… but  also có ba dạng sau đây và tuân theo quy tắc song song, Not only đi với loại từ hay mệnh đề gì thì But also cũng phải đi kèm loại từ hay mệnh đề tương tư.

Công thức cấu trúc dùng để nhấn mạnh danh từ: S + V + not only + Noun + but also + Noun 

 • Not only my mother but also I do not like eating ice cream  (Không chỉ mẹ tôi mà cả tôi đều không thích ăn kem.)

Khi muốn nhấn mạnh động từ, ta sử dụng công thức: S + not only + V + but also + V

 • Alan not only sing well but also dance perfectly. (Alan không những hát hay mà còn đàn giỏi nữa.)
 • He not only drives a luxurious car but also lives in a modern villa. (Anh ấy không chỉ lái mốt chiếc xe sang trọng mà còn sống trong một căn biệt thự hiện đại.)

Để nhấn mạnh trạng từ hay tính từ, ta sử dụng công thức: S + V + not only + Adv/adj + but also + Adv/adj

 • Helen works not only quickly but also efficiently. (Helen không chỉ làm việc nhanh mà còn hiệu quả nữa.)

3. Cấu trúc not only but also ở dạng đảo ngữ

Ở phần hai chúng ta đã đề cập đến cấu trúc Not only… but also ở dạng chủ động, bây giờ hãy cùng mình đi sâu vào tìm hiểu cấu trúc này được sử dụng trong câu đảo ngữ. 

Công thức chung:

Not only + Trợ động từ/ Modal verb + S + V but also …

Not only + động từ tobe + S… but also …

Trong mẫu câu Not only…but also này ta có thể để nguyên “but also”, nhưng cũng có thể bỏ “also” hay tách “also” khỏi “but”

3.1 Đảo ngữ với động từ khuyết thiếu

Với câu có động từ khiếm khuyết (modal verb) như can, could, may, might, must,… khi ta muốn sử dụng cấu trúc not only but also ở dạng passive, ta là đảo modal verb lên trước chủ ngữ đồng thời giữ nguyên vế thứ hai đằng sau dấu phẩy để tạo thành một câu có cấu trúc not only ở đầu câu.

 • Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environment. (active)
 • Not only can increasing cost of fuel save fuel, it also protects environment. (passive)

3.2. Đảo ngữ với động từ “tobe”

Trong tình huống câu cần đảo của ta có chứa động từ “to be”, ta chỉ cần đưa động từ “to be” lên trước danh từ cùng với đó là giữ nguyên vế thứ 2 sau dấu phẩy.

 • Video games are not only costly, they are also harmful to your health. (active)
 • Not only are video games costly, they are also harmful to your health. (passive)
 • Not only are video games costly but also harmful to your health. (passive)

3.3. Đảo ngữ với động từ thường

Để đảo ngữ, ta đưa các trợ động từ thích hợp như does, do, did,.. lên trước chủ ngữ đồng thời giữ nguyên vế sau

 • Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others. (active)
 • Not only does smoking harm your own health, it also threatens others. (passive)

4. Một số lưu ý khi dùng cấu trúc not only… but also

Ta thường hay đặt hai loại từ khác nhau vào câu not only but also, điều này dẫn đến câu này sai hoàn toàn. 

 • He’s not only handsome, but also a dentist. (Sai)

=>Trong trường hợp này “handsome” là tính từ, “dentist” là danh từ. Loài từ của chúng không tương đồng với nhau nên chúng không thể được đặt giữa not only và but also nên đây là một câu sử dụng sai.

Đôi khi ta sử dụng đúng cấu trúc nhưng nghĩa lại sai hoàn toàn, ví dụ như câu dưới đây.

 • She ate not only the meat but also the soda. (Sai)

=> Câu này được dịch ra là cô ấy không chỉ ăn thịt mà còn ăn soda. Nghe có vẻ hơi vô lý phải không? Không ai ăn Soda bao giờ cả, người ta chỉ uống soda mà thôi.

5. Những cấu trúc đồng nghĩa với not only… but also

Cấu trúc as well as: S + V + N/adj/adv + as well as + N/adj/adv

Hoặc: S + V + as well as + V

Tương tự với cấu trúc not only… but also, những thành phần đằng trước đồng thời đằng sau cụm từ này phải tương đương với nhau.

 • John is talented as well as handsome. (John vừa tài năng lại vừa đẹp trai)

Cấu trúc Both…and: Both + N/adj/adv + and + N/adj/adv

Công thức dùng giống hệt như “not only … but also”. Trong công thức này, “Both” chỉ được dùng với “and”, không đi với “as well as” hay cái gì khác.

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận