Diệp Công hảo long (Sở thích rồng của Diệp Công) -Thành ngữ TQ

Quay trở lại với chủ đề thành ngữ Trung Quốc, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện liên quan đến rồng. Đó là câu chuyện “Diệp Công hảo long”. Hãy cùng mình tìm hiểu về thành ngữ này và câu chuyện đằng sau nó là gì nó mang ý nghĩa gì nhé các bạn.

1.Nhận diện mặt chữ qua phần Hán tự và pinyin của câu chuyện thành ngữ Trung Quốc

1.1 Dưới đây là phần Hán tự của câu chuyện “Diệp Công hảo long”

叶 公 好 龙

春 秋 时,有 位 叫 叶 公 的 人 非 常 喜 欢 龙。他 家 的 屋 梁 上、柱 子 上 和 门 窗 上 都 雕 刻 着 龙 的 图 案,墙 上 也 绘 着 龙。

传 说 天 上 的 真 龙 知 道 此 事 后 很 受 感 动,专 程 到 叶 公 家 里 来,把 头 从 窗 口 伸 进 屋 子 里,把尾 巴 横 在 客 堂 上。叶 公 看 到 后,吓 得 面 无 血 色,魂 不 附 体,抱 头 就 跑。原 来 他 并 不 是 真 正 喜 欢 龙。他 爱 的 是 假 龙,怕 的 是 真 龙。

这 个 成 语 比 喻 表 面 上 爱 好 某 一 事 物,实 际 上 并 不 是 真 正 爱 好 它,甚 至 是 畏 惧 它。

1.2 Tập đọc qua phần Pin-yin

Dưới đây là phiên âm của câu chuyện “Diệp Công hảo long”. Chúng ta hãy cùng nhau luyện phát âm nào.

YèGōng hào lóng

Chūnqiū shí, yǒu wèi jiào yè gōng de rén fēicháng xǐhuān lóng. Tā jiā de wū liáng shàng, zhùzi shàng hé ménchuāng shàng dū diāokèzhe lóng de tú’àn, qiáng shàng yě huìzhe lóng.

Chuánshuō tiānshàng de zhēn lóng zhīdào cǐ shìhòu hěn shòu gǎndòng, zhuānchéng dào yè gōng jiālǐ lái, bǎtóu cóng chuāngkǒu shēn jìn wūzi lǐ, bǎ wěibā héng zài kètáng shàng. Yè gōng kàn dào hòu, xià dé miàn wú xuèsè, húnbùfùtǐ, bào tóu jiù pǎo. Yuánlái tā bìng bùshì zhēnzhèng xǐhuān lóng. Tā ài de shì jiǎ lóng, pà de shì zhēn lóng.

Zhège chéngyǔ bǐyù biǎomiàn shàng àihào mǒu yī shìwù, shíjì shang bìng bùshì zhēnzhèng àihào tā, shènzhì shì wèijù tā.

2. Nội dung của thành ngữ Trung Quốc

Dịch:

Diệp Công hảo long (Niềm yêu thích rồng của Diệp Công)

Vào thời kì Xuân- Thu, có một vị tên là Diệp Công, ông cực kì thích loài rồng. Hình rồng được ông chạm khắc trên những thanh xà, cột, cửa ra vào và cửa sổ của nhà ông và cả vẽ lên trên tường.

Tương truyền rằng trên trời có con rồng thật, nghe được sở thích của Diệp Công rất xúc động. Thế là nó xuống đến nhà của Diệp Công. Đầu nó thì len qua cửa sổ, đuôi thì đi qua sảnh khách. Diệp Công nhìn thấy nó, sợ hãi đến mức mặt tái mét không còn chút máu, hồn bay phách lạc, ôm đầu bỏ chạy. Thì ra là lão ta vốn dĩ không thích rồng thật. Cái ông thích là những con rồng giả chứ không phải là rồng thật sự.

Câu thành ngữ này chỉ những người bề ngoài tỏ vẻ là thích một thứ gì đó nhưng thực sự là không thích. Thậm chí là còn cảm thấy sợ.

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận