Thông tin giảng viên
  • Ngày sinh
    26/10/1996
  • Giới tính
  • Ngôn ngữ
    English, Vietnamese
Giới thiệu

Trải qua nhiều năm giảng dạy, công tác nghiên cứu về chuyên ngành Tiếng Anh, cô Đoàn Kiều Như là một trong những giáo viên dạy có chất lượng, đạt nhiều danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp trong nhiều năm liền và luôn thu hút học viên trong các lớp bồi dưỡng ở trung tâm. Với lối dạy mở, bao quát kiến thức và tổng hợp logic vấn đề, giúp người học nắm bắt nhanh các nguyên tắc, cấu trúc bài thi và có hướng giải quyết tốt.

Kinh nghiệm
Trường THCS Bình Chuẩn
nay
Giáo viên Tiếng Anh
Quá trình đào tạo
Cử nhân Tiếng Anh
THCS Bình Chuẩn