Thông tin giảng viên
Giới thiệu

Bằng nhiều năm giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn về môn học Tiếng Anh , thầy cô  luôn thoe sát các chương trình ôn luyện, cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp cho các học sinh khi ôn tập, luyện bài thi sẽ hiểu và nắm bắt thông tin, cách làm bài và hướng gỉai quyết đề thi, từ đóa đạt hiểu quả cao trong các đợt thi sắp tới. Nhờ vậy mà thầy cô  Nguyễn Thị Huỳnh Hoa tạo được uy tín, sự chuyên nghiệp trong môi trường sư phạm và các trung tâm ôn thi để giúp nhiều học sinh củng cố kiến thức và áp dụng thực hành, nâng cao khả năng học tập về môn Hóa học của mình.

Kinh nghiệm
Trường THCS Nguyễn Thái Bình
nay
Giáo viên Tiếng Anh
Quá trình đào tạo
cử nhân Ngôn ngữ Anh
Đại học Mở Hà Nội