Thông tin giảng viên
Giới thiệu

Hơn chục năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi đã giúp cho cô Tô Thu Nhạn có được uy tín, niềm tin của các bậc phụ huynh, người học, học sinh ở trường cũng như ở các trung tâm ôn luyện về chuyên ngành Tiếng Anh. Thông các phương pháp được đào tạo bài bản ở môi trường sư phạm và thực tiễn nghề nghiệp đã giúp cho cô Tô Thu Nhạn hỗ trợ hết mức cho người học đạt kết quả tốt nhất.

Kinh nghiệm
Trường THCS Nguyễn Thái Bình
nay
Giáo viên Tiếng Anh
Quá trình đào tạo
Cử nhân Tiếng Anh
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh