Để đi du học hay làm việc tại Hàn Quốc thì việc học và thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn là một bước quan trọng không thể thiếu. Các chứng chỉ tiếng Hàn khác nhau sẽ có những giá trị riêng khác nhau. Hãy cùng Chuẩn đầu ra tìm hiểu nhé!

Các chứng chỉ tiếng Hàn hiện nay gồm có 3 loại:

  • Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK
  • Chứng chỉ tiếng Hàn KLAT
  • Chứng chỉ tiếng Hàn KLPT ( EPS)
STTCHỨNG CHỈHÌNH THỨC, MỤC ĐÍCHCẤP ĐỘ
1TOPIK Nội dung bao gồm: nghe – viết – đọc hiểu  
Hình thức: thi hoàn toàn trên giấy  
Mục đích:
Phổ cập, nâng cao trình độ tiếng Hàn của người nước ngoài, kiều bào không sử dụng tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ.
Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Hàn nhằm phục vụ cho mục đích du học và tìm việc làm.  
 6 CẤP 2 MỨC TRÌNH ĐỘ TOPIK I:  (cấp 1,2 ) chấm trên thang điểm 200  
TOPIK II: (cấp 3,4,5,6) chấm trên thang điểm 300
2KLATHình thức: thi trên giấy  
Mục đích:
Đánh giá một cách khách quan năng lực tiếng Hàn của những người không phải là người bản xứ khi họ làm việc trong các công ty, tổ chức có liên quan đến Hàn Quốc hoặc học tập tại trường đại học Hàn Quốc.  
Giúp mọi người hiểu được văn hóa Hàn Quốc và học tiếng Hàn một cách chính xác thông qua KLAT – một bài kiểm tra chuẩn hóa về tiếng Hàn.  
6 CẤP 4 MỨC TRÌNH ĐỘ  
+B-KLAT : Tổng quan (cấp 1 và 2)  
+ KLAT : Sơ cấp (cấp 1 đến 2)  
+KLAT : Trung cấp (cấp 3 đến 4)  
+ KLAT : Cao cấp (cấp 5 đến 6)    
3KLPT ( EPS)Nội dung : Năng lực tiếng HànTìm hiểu văn hóa Hàn QuốcAn toàn vệ sinh lao động  
Hình thức: thi trên giấy  
Mục đích: Đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Hàn của những người muốn sang Hàn Quốc làm việc và sự hiểu biết của họ về xã hội Hàn Quốc.  
1 mức độ:  
Gồm 2 kĩ năng : nghe – đọc