Tiếng Hàn Quốc trở nên cần thiết đối với những người làm việc trong môi trường yêu cầu trình độ tiếng Trung. Chuẩn đầu ra cam kết đem lại cho học viên kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, phù hợp cho việc định cư, du học hoặc làm việc trong công ty sử dụng tiếng Hàn.

Đối tượng: Khóa học phù hợp đối với mọi lứa tuổi , đăc biệt là những người không có thời gian hay bận rộn thì đây là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phát triển kỹ năng nói (말하기)
Khóa học quan tâm đến khả năng phát âm, cấu trúc nói cơ bản dễ hiểu. Nội dung được soạn thảo nhiều chủ đề đa dạng gần gũi , sử dụng nhiều trong đời sống đồng thời hỗ trợ học viên tài liệu tối đa
Phát triển kỹ năng nghe hiểu (듣기)
Đối với kĩ năng nghe hiểu chúng ta buộc phải có vốn từ vựng phong phú vì thế giáo viên sẽ biên soạn từ vựng theo chủ đề, được chọn lọc phù hợp và sẽ kiểm từ vựng trong các buổi học. Đòng thời kết hợp kĩ năng nghe và nói để chúng ta học có hiệu quả nhất

Kết quả cuối cùng khóa học muốn hướng đến :

  • Có vốn từ vựng nhiều, phong phú
  • Thành thạo các cấu trúc câu giao tiếp cơ bản thường ngày
  • Thành thạo các kĩ năng nghe đọc hiểu
  • Có nền kiến thức tốt