Chuẩn đầu ra IELTS nhiều cấp độ chuyên ngữ cam kết theo điểm số chinh phục mọi kĩ năng từng giáo viên có trình độ am hiểu chuyên môn, kinh nghiệm cao. Chuẩn đầu ra Luyện Chuyên Sâu 4 Kỹ Năng riêng biệt cam kết theo thời gian nhu cầu của học viên đăng kí tham gia học.

Tất cả các lớp đều được hướng dẫn bởi đội ngũ 100% giảng viên giàu kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo nhiều năm của từng mức độ IELTS.

1. Nội dung khóa học IELTS tại chuẩn đầu ra.

STT

Tên khóa học Cấp độ Ngày khai giảng dự kiến

ĐÁNH GIÁ

1 IELTS FOUNDATION Vỡ Lòng IELTS Thường xuyên thứ 7, CN HÀNG TUẦN
2 IELTS GRAMMAR Vỡ Lòng IELTS Thường xuyên thứ 7, CN HÀNG TUẦN
3 IELTS VOCABULARY Vỡ Lòng IELTS Thường xuyên thứ 7, CN HÀNG TUẦN

BỘ KĨ NĂNG IELTS

1 IELTS LISTENING 3.0 trở lên Thường xuyên hàng tháng HÀNG THÁNG
2 IELTS READING 3.0 trở lên Thường xuyên hàng tuần HÀNG THÁNG
3 IELTS SPEAKING 3.0 trở lên Thường xuyên hàng tháng HÀNG THÁNG
4 IELTS WRITING 3.0 trở lên Thường xuyên hàng tuần HÀNG THÁNG

CHIẾN LƯỢC CHINH PHỤC

GIẢI ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG IELTS 4.5 trở lên Thường xuyên hàng tháng HÀNG TUẦN

Tất cả các lớp đều được hướng dẫn bởi đội ngũ 100% giảng viên giàu kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo nhiều năm của từng mức độ IELTS.

2. Đối tượng của khóa học IELTS

  • Chưa nắm vững bảng phiên âm IPA, phát âm chưa chuẩn, còn sai nhiều âm cơ bản
  • Không nắm được các nguyên tắc về phát âm, nhấn trọng âm và ngữ điệu
  • Chưa từng tiếp xúc với IELTS, không nắm rõ được cấu trúc bài thi, dạng đề thi IELTS.
  • Ngữ pháp còn yếu, chưa biết cách nhận dạng và sử dụng các cấu trúc câu phổ biến.
  • Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ: kỹ năng Nghe chưa tốt, chưa nắm bắt được thông tin; kỹ năng Đọc gặp nhiều khó khăn, hạn chế, khó hiểu.