Đây là khóa học làm quen với tiếng Nhật, dành cho các học viên chưa từng học tiếng Nhật hoặc chưa nắm vững các bảng chữ cái, các học viên mới muốn bắt đầu tiếp xúc với tiếng Nhật hay học viên bận rộn cần tìm khóa học có thời gian linh hoạt, dạy dễ hiểu và giảng viên tận tâm chỉ dẫn,…

Đối tượng khóa học:

  • Những học viên chưa từng tiếp xúc và học qua tiếng học.
  • Học viên chưa nắm vững bảng chữ cái tiếng Nhật.

Mục tiêu khóa học:

  • Có khả năng đọc và viết hai bảng chữ cái tiếng Nhật: Hiragana và Katakana
  • Nắm rõ các âm trong tiếng Nhật.
  • Được học về các điểm nhấn văn hóa Nhật Bản
  • Nắm được các cuộc hội thoại giao tiếp cơ bản nhất trong tiếng Nhật.
  • Hệ thống từ vựng nền tảng theo chủ đề.
  • Phát triển kỹ năng nghe.
  • Xây dựng nền tảng tiếng Nhật vững chắc để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong tiếng Nhật.

Thời lượng khóa học: thời gian linh hoạt.

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT VỠ LÒNG

Ngữ Pháp

Khóa học hệ thống một số điểm ngữ pháp và cấu trúc căn bản, thường dùng trong tiếng Nhật;… CHUẨN ĐẦU RA sử dụng giáo trình được đúc kết qua nhiều năm giảng dạy chuyên môn ngữ pháp các trình độ, cấp bậc từ các giảng viên Đại học.

Từ vựng

Học viên được học về các từ vựng liên quan đến nhiều chủ đề như thời gian, gia đình, địa điểm,… Có khả năng kết hợp các từ vựng để thực hiện các câu chào hỏi, giới thiệu bản thân đơn giản,…

Phát âm

Luyện kĩ năng phát âm và ngữ điệu chuẩn cho từng học viên thông qua khối từ vựng trong giáo trình biên soạn riêng.

Bài kiểm tra đánh giá giữa khóa & cuối Khóa

CHUẨN ĐẦU RA đánh giá năng lực sau một khóa học và định hướng mục tiêu khóa sau miễn phí 

CHÚNG TÔI – CHUẨN ĐẦU RA LUÔN CÓ GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TỐT NHẤT CHO BẠN!