1. Đối tượng cần học :

–    Từ tháng 3 năm 2014 sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam bắt buộc phải có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 Châu Âu theo qui định số 01/2014/BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày ngày 24 tháng 01 năm 2014 và quyết định số 1400/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày ngày 30 tháng 09 năm 2013;
–   Học viên cao học và nghiên cứu sinh có nguyện vọng thi lấy chứng chỉ trình độ tiếng Anh B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu để xét đầu vào và đầu ra áp dụng cho Thạc sĩ và Tiến sĩ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

–  Cán bộ công chức, viên chức có nhu cầu nâng ngạch , nâng lương, chuyển ngạch hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo các ngành. –  Các đối tượng khác có nhu cầu

2. Mục tiêu khóa học:

STTTên khóa họcCấp độNgày khai giảng dự kiếnĐÁNH GIÁ
1B1 – B2 LISTENINGB1 – B2  Thường xuyên hàng tháng  HÀNG THÁNG
2B1 – B2 READING  B1 – B2  Thường xuyên hàng tuần  HÀNG THÁNG
3B1 – B2 SPEAKING  B1 – B2  Thường xuyên hàng tháng  HÀNG THÁNG
4B1 – B2 WRITING  B1 – B2    Thường xuyên hàng tuần  HÀNG THÁNG

CHIẾN LƯỢC CHINH PHỤC

GIẢI ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG B1Đạt theo thời hạn  Thường xuyên hàng tuần  HÀNG TUẦN
GIẢI ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG B2Đạt theo thời hạn  Thường xuyên hàng tháng  HÀNG TUẦN

3. Mục đích khóa học:

– Học viên được củng cố các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh từ bậc 3, bậc 4 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR.
–  Luyện các dạng thức bài thi và hướng dẫn kỹ năng làm bài thi hiệu quả online và offline.