Quát mục tương khán ( 刮目相看 )- Nhìn bằng con mắt khác: Thành ngữ Trung Quốc

Chào mừng các bạn quay lại với chủ đề thành ngữ Trung Quốc và những câu truyện thú vị. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về thành ngữ có tên là Quát mục tương khán (刮目相看 ). Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

1.Tìm hiểu câu truyện thành ngữ Quát mục tương khán (刮目相看 ) qua phần Hán tự và Pinyin.

Dưới đây là câu truyện Trung Quốc Quát mục tương khán (刮目相看 ) phần Hán tự và phiên âm .

刮目相看 (guāmùxiāngkān)

三国的时候,东吴国的大将军吕蒙是个大老粗,只会打打杀杀的,不喜欢看书,文官们因此很看不起他。东吴的国主让吕蒙多读些书,懂得一些道理免得大家都看不起他。

Sānguó de shíhòu, dōng wú guó de dà jiàng jūn lǚméng shìgè dà lǎocū, zhǐ huì dǎ dǎ shā shā de, bù xǐhuān kànshū, wénguānmen yīncǐ hěn kànbùqǐ tā. Dōng wú de guó zhǔ ràng lǚméng duō dú xiē shū, dǒngdé yīxiē dàolǐ miǎndé dàjiā dōu kànbùqǐ tā.

后来有敌人来攻打东吴,大臣们全都没有办法了,只有吕蒙想出了对付敌人的计策

Hòulái yǒu dírén lái gōngdǎ dōng wú, dàchénmen quándōu méiyǒu bànfǎle, zhǐyǒu lǚméng xiǎng chūle duìfù dírén de jìcè.

大家都夸吕蒙说:“你真的不是以前的吕蒙了!”

Dàjiā dōu kuā lǚméng shuō:“Nǐ zhēn de bùshì yǐqián de lǚméngle!”

吕蒙回答说:“分别三天,都要用新的眼光去看待别人”

Lǚméng huídá shuō:“Fēnbié sān tiān, dōu yào yòng xīn de yǎnguāng qù kàndài biérén”

所以人们常常用刮目相看这个成语来形容不能用老眼光去看待别人。

suǒyǐ rénmen chángcháng yòng guāmùxiāngkàn zhège chéngyǔ lái xíngróng bùnéng yòng lǎo yǎnguāng qù kàndài biérén.

2. Nội dung của câu truyện thành ngữ Trung Quốc.

呂蒙
(Lữ Mông – đại tướng nước Đông Ngô)

Quát mục tương khán

Thời tam quốc, đại tướng quân Lữ Mông của Đông Ngô quốc là một tên cực kì thô lỗ, chỉ biết đánh chém giết, không thích đọc sách, vì vậy các quan văn rất xen thường hắn. Quốc vương của Đông Ngô bảo Lữ Mông nên xem nhiều sách một tí, hiểu được một số đạo lí để khỏi bị người ta xem thường Sau này kẻ địch đến tấn công Đông Ngô, chúng đại thần đều hết cách, chỉ có mỗi Lữ Mông nghĩ ra được kế sách đối phó kẻ địch. Mọi người đều khen ngợi Lữ Mông: “Ngài quả thật không phải Lữ Mông của ngày xưa nữa rồi!” Lữ Mông đáp: “Cứ cách ba ngày thì phải dùng một quan điểm khác để nhìn nhận người khác” Vì vậy mọi người thường dùng câu thành ngữ Quát mục tương khán. 刮目相看 (nhìn bằng con mắt khác) để hình dung không thể dùng mãi cái nhìn xưa cũ để quan sát người khác

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận