Tên lùn xem kịch 矮子看戏 (ải tử khan hí): Câu truyện thành ngữ Trung Quốc.

Quay trở lại với chủ đề câu chuyện thành ngữ Trung Quốc , mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu qua câu chuyện “Tên lùn xem kịch” 矮子看戏 (Ải tử khan hí).

1.Tìm hiểu Hán tự và Pinyin của câu truyện Tên lùn xem kịch (矮子看戏)

Dưới đây là phần Hán tự và Pinyin của câu truyện thành ngữ Trung Quốc. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

( Tên lùn xem kịch )

Ăizi kàn xì

古时候有个小镇,镇上有个小矮人身高不足三尺。一天他在街上闲逛,忽然有一阵锣鼓声传来。

Gǔ shíhòu yǒu gè xiǎo zhèn, zhèn shàng yǒu gè xiǎo ǎirén shēngāo bùzú sān chǐ. Yītiān tā zài jiē shàng xiánguàng, hūrán yǒu yīzhèn luógǔ shēng chuán lái.

“好热闹,去瞧瞧。”

“Hǎo rènào, qù qiáo qiáo.”

由于太矮了,矮人没办法钻进人群中,“哎呀!里面是干什么的?我看不见呀。”

Yóuyú tài ǎile, ǎirén méi bànfǎ zuān jìn rénqún zhōng,“āiyā! Lǐmiàn shì gànshénme de? Wǒ kàn bùjiàn ya.”

“里面是干什么的,里面干什么呢?”矮人问。

“Lǐmiàn shì gànshénme de, lǐmiàn gànshénme ne?” Ǎirén wèn.

“啊,里边是在演戏呢!”路人回答说。

“A, lǐbian shì zài yǎnxì ne!” Lùrén huídá shuō.

“是演戏呢?哦!太棒了!”矮子附和道

“Shì yǎnxì ne? Ó! Tài bàngle!” Ǎizi fùhè dào

人群中传来的声音:“太好了,再来一个!”

rénqún zhōng chuán lái de shēngyīn:“Tài hǎole, zàilái yīgè!”

“好啊!好啊!好啊!真精彩呀!太精彩了,太棒了,哈哈哈哈!”矮子在外面手舞足蹈拍手喊着

“Hǎo a! Hǎo a! Hǎo a! Zhēn jīngcǎi ya! Tài jīngcǎile, tài bàngle, hāhāhā hā!” Ǎizi zài wàimiàn shǒuwǔzúdǎo pāishǒu hǎnzhe.

这时有个路人问他,“戏好看吗?”

Zhè shí yǒu gè lùrén wèn tā,“xì hǎokàn ma?”

嗯,大家都在喝采,戏当然好看啦!”矮子说。

“en, dàjiā dōu zài hècǎi, xì dāngrán hǎokàn la!” Ǎizi shuō.

人们把不了解情况,没有主见却随声附和,就讽喻为矮子看戏。

Rénmen bǎ bù liǎojiě qíngkuàng, méiyǒu zhǔjiàn què suíshēngfùhè, jiù fèngyù wèi ǎizi kàn xì.

2. Nội dung câu truyện “Tên lùn xem kịch”

Tên lùn xem kịch (Ải tử khan hí)

Thời cổ đại có một thị trấn nhỏ, trong thị trấn có một chú lùn cao không tới 3 thước. Một ngày nọ, hắn ta đang đi dạo trên phố, đột nhiên có một tràng âm thanh chiên trống truyền đến .

“Náo nhiệt quá, đi xem thử nào”

Bởi vì lùn , hắn ta không có cách nào chen vào được trong đám người , “Aiya! Trong này là gì thế này? Ta không thấy gì cả.”

“Bên trong là cái gì , bên trong có cái gì vậy ?” tên người lùn hỏi.

“A, trong đó đàng diễn kịch ” Một người qua đường đáp.

“Đang diễn kịch à? Wa! Tuyệt quá!” tên người lùn nói thêm.

Âm thanh từ trong đám đông truyền tới : “Tuyệt quá, lại nữa đi lại nữa đi!”

“Hay quá ! hay quá! Hay quá! Đúng là đặc sặc mà, đặc sắc thật đấy, đỉnh quá , đỉnh quá, hahahaha! Tên người lùn đứng bên ngoài khua tay múa chân hô hoán.

Lúc này có một người qua đường hỏi ” Diễn có hay không ?”

“Ai cũng đều cỗ vũ hết thì đương nhiên là hay rồi”

Người ta dùng cụm “Ải tử khan hí” (Tên lùn xem kịch) để châm biếm những những người không hiểu sự việc , lại không có chính kiến , hay a dua theo người khác.

Related Posts

Nhập bình luận