Thành ngữ : Mạnh mẫu tam thiên (gần mực thì đen gần đèn thì sáng)

Đã bao giờ các bạn nghe cụm từ ” Mạnh mẫu tam thiên” chưa nhỉ? Đó là thành ngữ trong tiếng Trung có nghĩa gần với cụm thành ngữ “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng” trong tiếng Việt của chúng ta. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!!

1. Thành ngữ : Mạnh mẫu tam thiên (孟母三迁)

孟母三迁

孟子小的时候家住在墓地旁边,他经常和小孩子们玩办丧事的游戏,你哭我嚎,你跪我拜的。孟母认为这样对孩子的影响很不好,就把家搬到了集市去。

住在集市不久,孟子又和附近的孩子只学会了讨价还价,表演起做生意来真是惟妙惟肖,于是孟母又把家搬到了学堂附近。

这一次,孟子跟着大孩子们学读书学礼仪,越来越懂事儿了,孟母觉得这样的环境才适合孩子成长,就定居了下来。

果然孟子长大后,成为儒学体系里一位重要的人物。

孟母三迁的故事告诉我们环境对于一个孩子成长的重要性。后来,人们就用“孟母三迁”来表示一个人应该要接近好的人、事、物,才能学习到好的习惯!

2. Phiên âm

Mèng mǔ sān qiān

Mèngzǐ xiǎo de shíhòu jiāzhù zài mùdì pángbiān, tā jīngcháng hé xiǎo háizimen wán bàn sāngshì de yóuxì, nǐ kū wǒ háo, nǐ guì wǒ bài de. Mèng mǔ rènwéi zhèyàng duì háizi de yǐngxiǎng hěn bù hǎo, jiù bǎ jiā bān dàole jí shì qù.

Zhù zài jí shì bùjiǔ, mèngzǐ yòu hé fùjìn de háizi zhǐ xuéhuìle tǎojiàhuánjià, biǎoyǎn qǐ zuò shēngyì lái zhēnshi wéimiàowéixiào, yúshì mèng mǔ yòu bǎ jiā bān dàole xuétáng fùjìn.

Zhè yīcì, mèngzǐ gēnzhe dà háizimen xué dúshū xué lǐyí, yuè lái yuè dǒngshì erle, mèng mǔ juédé zhèyàng de huánjìng cái shìhé hái zǐ chéngzhǎng, jiù dìngjūle xiàlái. Guǒrán mèngzǐ zhǎng dà hòu chéngwéi rúxué tǐxì lǐ yī wèi zhòngyào de rénwù. Mèng mǔ sān qiān de gùshì gàosù wǒmen huánjìng duìyú yīgè hái zǐ chéngzhǎng de zhòngyào xìng. Hòulái, rénmen jiù yòng “mèng mǔ sān qiān” lái biǎoshì yīgè rén yīnggāi yào jiējìn hǎo de rén, shì, wù, cáinéng xuéxí dào hǎo de xíguàn!

3. Tìm hiểu thành ngữ “Mạnh mẫu tam thiên”

3.1 Nội dung câu chuyện thành ngữ

Mạnh mẫu tam thiên (gần mực thì đen gần đèn thì sáng)

Tuổi thơ của Mạnh Tử sống ở cạnh nghĩa trang, ông thường cùng bọn trẻ con chơi trò làm ma chay, bạn khóc thì tôi quỳ lại. Mẹ Mạnh cho rằng việc này ảnh hưởng không tốt đến con mình nên đã chuyển nhà đến khu chợ sống.

Hình ảnh Mạnh Tử chơi trò ma chay

Sống ở chợ không được bao lâu, Mạnh Tử lại cùng đám trẻ con gần đó học được cách trả giá, diễn lại giống y cảnh kinh doanh buôn bán. Cho nên, mẹ Mạnh tiếp tục dời nhà đến nơi gần một ngôi trường sống.

Lần này, Mạnh Tử cùng đám con nít lên hơn học cách đọc sách, học các lễ nghi. Mạnh tử ngày càng thêm hiểu chuyện hơn. Thấy vậy, mẹ Mạnh mới cảm thấy môi trường như thế này mới thích hợp để con mình lớn lên. Nên là bà quyết định tiếp tục định cư ở đây.

Quả thật sau khi Mạnh Tử lớn lên, trở thành nhân vật quan trọng trong hệ thống nho giáo.

Câu chuyện “Mạnh Tử tam thiên” muốn nói với chúng ta rằng môi trường sinh sống đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ rất quan trọng. Sau này, người ta sử dụng cụm ” Mạnh Tử tam thiên” để biểu thị rằng một người nên ở trong một môi trường có người tốt, có những thứ tốt thì mới có thể học được những thói quen tốt.

3.2 Ý nghĩa sâu xa của thành ngữ “Mạnh mẫu tam thiên”

Thành ngữ Mạnh mẫu tam thiên như một kinh nghiệm sống được truyền lại của người xưa. Đó là môi trường sống và quá trình lớn lên của con người có sự liên quan mật thiết. Đối với mỗi đứa trẻ , lớn lên trong một môi trường tốt thì sẽ học được những đức tính tốt. Còn đối với những đứa trẻ sống trong môi trường không lành mạnh sẽ dễ khiến chúng trở nên không tốt. Thành ngữ “Mạnh mẫu tam thiên” cũng chính là câu thành ngữ có nét tương đồng với thành ngữ của VN. Đó là thành ngữ “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng”.

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận