Bạc Liêu

4 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu

Bạc Liêu
Giới thiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu có tiền thân…

Cao đẳng nghề Bạc Liêu

Bạc Liêu
Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có tiền thân là trường Công nhân…

Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

Bạc Liêu
Giới thiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu có tiền thân là trường Trung…

Đại học Bạc Liêu

Bạc Liêu
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…