Bắc Ninh

3 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Đại học Công nghệ Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh)

Bắc Ninh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Quốc tế Bắc Hà

Bắc Ninh
Giới thiệu Là cơ sở đào tạo uy tín, đơn vị dân lập địa phương…

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh)

Bắc Ninh
Giới thiệu Là cơ sở của Học viện Ngân hàng tại khu vực miền Bắc…