Bình Dương

14 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Bình Dương
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Các ngành ngôn ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ…

Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

Bình Dương
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Nghề Đường Sắt – Phân hiệu phía Nam

Bình Dương
Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân hiệu phía Nam trực thuộc…

Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương

Bình Dương
Giới thiệu Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương được thành…

Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore

Bình Dương
Giới thiệu Năm 1997 Chính phủ Việt Nam và Singapore ký dự án hợp tác…

Cao đẳng Y tế Bình Dương

Bình Dương
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Đại học Bình Dương

Bình Dương
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Bình Dương
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Mở – Cơ sở Bình Dương

Bình Dương
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Hệ đại trà Sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng…

Đại học Ngô Quyền – Sĩ quan Công binh

Bình Dương
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…