Cần Thơ

13 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng Cần Thơ

Cần Thơ
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

Cần Thơ
Giới thiệu Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ có tiền thân…

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ

Cần Thơ
Giới thiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ có tiền thân…

Cao đẳng nghề Cần Thơ

Cần Thơ
Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ có tiền thân là trường Trung cấp…

Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

Cần Thơ
Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ được thành lập năm 2014…

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Cần Thơ
Giới thiệu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ được thành lập vào…

Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Cần Thơ
Giới thiệu Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tiền thân là trường Trung học…

Đại học Cần Thơ

Cần Thơ
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Các ngành chuyên ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ…

Đại học FPT Cần Thơ

Cần Thơ
Giới thiệu Trường Đại học FPT Cần Thơ thành lập năm 2006, là trường đại…

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Cần Thơ
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…