Đà Nẵng

24 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

Đà Nẵng
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Đà Nẵng
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Cao đẳng Đức Trí

Đà Nẵng
Giới thiệu Là ngôi trường được thành lập nhằm mở rộng và đáp ứng nhu…

Cao đẳng Lạc Việt

Đà Nẵng
Giới thiệu Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập năm 2008 với mục đích…

Cao đẳng nghề Việt – Úc

Đà Nẵng
Giới thiệu Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và yêu cầu của…

Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Đà Nẵng
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT (CS Đà Nẵng)

Đà Nẵng
Giới thiệu Là ngôi trường mang thương hiệu FPT , Cao đẳng Quốc tế BTEC…

Cao đẳng Quốc tế Pegasus (Cơ sở Đà Nẵng)

Đà Nẵng
Thuộc hệ thống trường của Tập đoàn Peagasus, Cao đẳng Quốc tế Pegasus (Cơ sở…

Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Đà Nẵng
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…