Khánh Hòa

6 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Đại học Khánh Hòa

Khánh Hòa
Giới thiệu Trường Đại học Khánh Hòa hình thành năm 2015 trên cơ sở hợp…

Đại học Nha Trang

Khánh Hòa
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Thái Bình Dương

Khánh Hòa
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngành Ngôn ngữ Anh Đạt trình độ tiếng Anh từ…

Đại học Thông tin liên lạc (Sĩ quan Thông tin)

Khánh Hòa
Giới thiệu Thành lập năm 1951, với nhiệm vụ xây dựng lực lượng sĩ quan…

Học viện Hải quân

Khánh Hòa
Giới thiệu Là ngôi trường quân đội có kỉ luật nghiêm minh và tiêu biểu…

Trường Sĩ quan Không quân

Khánh Hòa
Giới thiệu Là một trong những ngôi trường quân sự đào tạo chuyên biệt về…