Nghệ An

6 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Nghệ An
Giới thiệu Đây là một trong những ngôi trường đầu tiên về công nghệ áp…

Đại học Công nghiệp Vinh

Nghệ An
Giới thiệu Được thành lập từ năm 2013, trải qua hơn 10 năm hình thành…

Đại học Kinh tế Nghệ An

Nghệ An
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Nghệ An
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Vinh

Nghệ An
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngành Ngôn ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc…

Đại học Y khoa Vinh

Nghệ An
Giới thiệu Là trường Đại học Y khoa được hình thành từ nhiều năm qua…