Thanh Hóa

5 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Đại học Hồng Đức

Thanh Hóa
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngành Chuyên ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc…

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Thanh Hóa
Giới thiệu Được thành lập dựa trên Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Thanh…

Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tại Thanh Hóa

Thanh Hóa
Giới thiệu Được thành lập vào năm 2008, là ngôi trường thuộc hệ thống Đại…

Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

Thanh Hóa
Giới thiệu Nhằm phổ cập tăng cường chương trình giáo dục Đại học đến các…

Trường Đại học Y Hà Nội (Phân hiệu tại Thanh Hóa)

Thanh Hóa
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…