Thành phố Hồ Chí Minh

108 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu iSpace - Trường cao đẳng an ninh mạng duy nhất hiện nay tại…

Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngành Tiếng Anh Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc…

Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. Tên…

Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh
Được thành lập từ năm 2006 đến nay, Trường Cao đẳng Bình Minh đã và…

Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (cơ sở TP HCM)

Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu Được thành lập vào năm 2021 tại tỉnh Hậu Giang theo quyết định…

Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu Được thành lập từ năm 2000, Trường Cao đẳng công nghệ thông Tp.…

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Các ngành chuyên ngữ Chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5…

Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngành chuyên ngữ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo…

Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…