Thừa Thiên Huế

12 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Đại học Khoa học – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Giới thiệu Được hình thành từ năm 1957, Đại học Khoa học - Đại học…

Đại học Kinh tế – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Giới thiệu Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập năm 2002,…

Đại học Luật – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Giới thiệu Được hình thành từ hơn 10 năm nay, Đại học Nghệ thuật Đại…

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc…

Đại học Nông lâm – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Phú Xuân

Thừa Thiên Huế
Giới thiệu Là ngôi trường đại học có lịch sử gần 20 năm khi được…

Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Y dược – Đại học Huế

Thừa Thiên Huế
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Học viện Âm nhạc Huế

Thừa Thiên Huế
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…