Vĩnh Long

6 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Vĩnh Long
Giới thiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long thành lập năm 1979, là ngôi…

Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long

Vĩnh Long
Giới thiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long được thành lập…

Đại học Cửu Long

Vĩnh Long
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối…

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Vĩnh Long
Giới thiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có tiền thân là…

Đại học Xây dựng Miền Tây

Vĩnh Long
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Vĩnh Long
Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long được thành lập năm 2001. Là một…