Vũng Tàu

6 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

Vũng Tàu
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Vũng Tàu
Giới Thiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu có…

Cao đẳng Nghề Dầu khí

Vũng Tàu
Giới thiệu Năm 1975 trường Công nhân Kỹ thuật Dầu khí được thành lập nay…

Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

Vũng Tàu
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Các ngành chuyên ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ…

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Vũng Tàu
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Đại học Dầu khí Việt Nam

Vũng Tàu
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5 điểm. Chuẩn đầu ra…