Thủy trung lao nguyệt 水中捞月 (Vớt trăng dưới nước): thành ngữ Trung Quốc

Câu truyện thành ngữ Trung Quốc hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là câu truyện có tên “Thủy trung lao nguyệt” (水中捞月) – vớt trăng dưới nước. Cùng nhau khám phá nào!

1.Tìm hiểu thành ngữ Thủy trung lao nguyệt (水中捞月)

Dưới đây là phần Hán tự và phiên âm pinyin của câu truyện thành ngữ Trung Quốc “Thủy trung lao nguyệt” (水中捞月)

水中捞月 (Shuǐzhōng lāo yuè)

从前有只小猴子在井边玩,玩着玩着他往井里一看,发现里面有个月亮,小猴子大叫道:不好啦!不好啦!月亮掉到井里啦!

Cóngqián yǒu zhǐ xiǎo hóuzi zài jǐng biān wán, wánzhe wánzhe tā wǎng jǐng lǐ yī kàn, fāxiàn lǐmiàn yǒu gè yuèliàng, xiǎo hóuzi dà jiào dào: Bù hǎo la! Bù hǎo la! Yuèliàng diào dào jǐng lǐ la!

大猴子听见了,急忙跑过来跟着也叫了起来:“糟了糟了,月亮掉到井里了。”他们这一叫,引来了老猴子,老猴子跑过来一看,也跟着叫起来:“糟了糟了!月亮掉到井里啦!”

Dà hóuzi tīngjiànle, jímáng pǎo guòlái gēnzhe yě jiàole qǐlái:“Zāole zāole, yuèliàng diào dào jǐng lǐle.” Tāmen zhè yī jiào, yǐn láile lǎo hóuzi, lǎo hóuzi pǎo guòlái yī kàn, yě gēnzhe jiào qǐlái:“Zāole zāole! Yuèliàng diào dào jǐng lǐ la!”

这一下附近的猴子也听见了,都跑过来看。大家跟着叫起来,“糟了糟了,月亮掉到井里了,咱们快把它捞上来。”

Zhè yīxià fùjìn de hóuzi yě tīngjiànle, dōu pǎo guòlái kàn. Dàjiā gēnzhe jiào qǐlái,“zāole zāole, yuèliàng diào dào jǐng lǐle, zánmen kuài bǎ tā lāo shànglái.”

猴子们纷纷爬上了井旁边的大树,老猴子第一个倒挂在大树上,拉住大猴子的脚,大猴子也倒挂着,拉住另一只猴子的脚。

Hóuzimen fēnfēn pá shàngle jǐng pángbiān de dà shù, lǎo hóuzi dì yī gè dàoguà zài dà shù shàng, lā zhù dà hóuzi de jiǎo, dà hóuzi yě dàoguàzhe, lā zhù lìng yī zhǐ hóuzi de jiǎo.

猴子们就这样一只接一只,一直挂到井里。小猴子挂在最下面,小猴子伸手去捞月亮。可是他的手刚碰到水月亮就不见了。这时老猴子一抬头看见月亮还挂在天上,喘着气说,“不用捞啦不用捞啦,月亮好好的挂在天上呢!”

Hóuzimen jiù zhèyàng yī zhǐ jiē yī zhǐ, yīzhí guà dào jǐng lǐ. Xiǎo hóuzi guà zài zuì xiàmiàn, xiǎo hóuzi shēnshǒu qù lāo yuèliàng. Kěshì tā de shǒu gāng pèng dào shuǐ yuèliàng jiù bùjiànle. Zhè shí lǎo hóuzi yī táitóu kànjiàn yuèliàng hái guà zài tiānshàng, chuǎnzhe qì shuō,“bùyòng lāo la bùyòng lāo la, yuèliàng hǎohǎo de guà zài tiānshàng ne!”

水中捞月意思是到水中去捞月亮,比喻去做根本做不到的事情,只能白费力气。

Shuǐzhōng lāo yuè yìsi shì dào shuǐzhōng qù lāo yuèliàng, bǐyù qù zuò gēnběn zuò bù dào de shìqíng, zhǐ néng báifèi lìqì.

2.Cùng tìm hiểu qua nội dung thành ngữ Thủy trung lao nguyệt (水中捞月)

Hãy cùng xem xem ý nghĩa của câu truyện thành ngữ Trung Quốc này nhé!

Vớt trăng dưới nước (Thủy trung lao nguyệt)

Thủy trung lao nguyệt (Vớt trăng dưới nước)

Ngày xưa có một chú khỉ đang dạo chơi bên cạnh một cái giếng, chơi đù một lát nó liền đến nhìn vào bên trong cái giếng, phát hiện bên trong có một ánh trăng, khỉ con la lên :” Không ổn rồi không ổn rồi ! Mặt trăng rơi xuống giếng rồi.

Một con khỉ lớn nghe thấy liền nhanh chóng chạy đến xem liền kêu lên : ” Chết rồi chết rồi, mặt trăng rớt xuống giếng rồi. ” Chúng nó ở đó cùng kêu lên , khiến cho một ông khỉ đến xem thử, khỉ ông cũng hô lên :”Chết rồi chết rồi! Mặt trăng rơi xuống giếng rồi”

làn này có một con khỉ gần đó nghe thấy , chạy đến xem thử. Bọn chúng cùng kêu lên ” Không xong rồi không xong rồi, mặt trăng rơi xuống giếng rồi, chúng ta mau vớt nó lên đi.”

Bọn khỉ lũ lượt trèo lên cái cây lớn ở kế bên cái giếng , khỉ ông là con đầu tiên treo ngược lên cây lớn và giữ chân con khỉ lớn, con khỉ lớn treo ngược, giữ chân con khỉ khác.

Bọn khỉ cứ như thế mà từ con kéo từng con một thẳng đến miệng giếng. Khỉ nhỏ trèo ở chỗ sâu nhất của giếng, chìa tay vớt lấy mặt trăng. Nhưng khi tay của nó vừa chạm đến mặt trăng dưới nước thì nó liền biến mất. Lúc này, khỉ ngẩng đầu nhìn thì vẫn thấy mặt trăng còn ở trên trời, thở hổn hển nói ” Không cần vớt đâu! Mặt trăng đã treo lên trời rồi!

“Thủy trung lao nguyệt” có nghĩa là vớt mặt trăng dưới nước lên, ẩn dụ cho việc làm gì đó nhưng không làm tới, chỉ phí công sức của mình.

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận