Vẽ chân cho rắn – truyện ngụ ngôn Trung Quốc

Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngụ ngôn Trung Quốc, đó là câu chuyện “Vẽ chân cho rắn”. Cùng tìm hiểu và học thêm những từ mới trong câu truyện ngụ ngôn Trung Quốc này với mình nhé!

1.Phần Hán tự của truyện ngụ ngôn Trung Quốc

Hãy cùng xem qua bản Hán tự của truyện “Vẽ chân cho rắn ” này và xem xem mình hiểu được đến đâu nhé!!

为 蛇 画 足

楚 国 有 个 贵 族,祭 过 祖 宗 以 后,便 把 一 壶 祭 酒 赏 给 前 来 帮 忙 的 门 客。

门 客 们 互 相 商 量 说:“这 壶 酒 大 家 都 来 喝 则 不 够,一 个 人 喝 会 有 剩 余。让 咱 们 各 自 在 地 上 比 赛 画 蛇。谁 先 画 好,谁 就 喝 这 壶 酒。”

有 一 个 人 最 先 把 蛇 画 好 了。他 端 起 酒 壶 正 要 喝,却 得 意 洋 洋 地 左 手 拿 着 酒 壶,右 手 继 续 画 蛇,说:“我 能 够 再 给 它 添 上 几 只 脚 呢!

”可 是 没 等 他 把 脚 画 完,另 一 个 人 已 把 蛇 画 成 了。那 人 把 那壶 酒 抢 过 去,说 :“蛇 本 来 是 没 有 脚 的 ,你 怎 么 能 给 它 添 上 脚 呢?”说 罢,便 把 壶 中 的 酒 喝 了 下 去。

那个 给 蛇 画 脚 的 人 最 终 没 有 喝 到 酒。

2. Luyện đọc pinyin của câu truyện “Vẽ chân cho rắn”

Dưới đây là phần tổng hợp pinyin để chúng ta cùng nhau luyện đọc để luyện phát âm qua truyện ngụ ngôn Trung Quốc nhé!

Wéi shé huà zú

Chǔ guó yǒu gè guìzú, jìguò zǔzōng yǐhòu, biàn bǎ yī hú jì jiǔ shǎng gěi qián lái bāngmáng de ménkè.

Ménkèmen hùxiāng shāngliáng shuō: “Zhè hú jiǔ dàjiā dōu lái hē zé bùgòu, yīgèrén hē huì yǒu shèngyú. Ràng zánmen gèzì zài dìshàng bǐsài huà shé. Shéi xiān huà hǎo, shéi jiù hē zhè hú jiǔ.”

Yǒuyīgè rén zuì xiān bǎ shé huà hǎole. Tā duān qǐ jiǔ hú zhèng yào hē, què déyì yángyáng dì zuǒshǒu názhe jiǔ hú, yòushǒu jìxù huà shé, shuō:“Wǒ nénggòu zài gěi tā tiānshàng jǐ zhǐ jiǎo ne!”

Kěshì méi děng tā bǎ jiǎo huà wán, lìng yī gè rén yǐ bǎ shé huà chéngle. Nà rén bǎ nà hú jiǔ qiǎng guòqù, shuō:“Shé běnlái shì méiyǒu jiǎo de。 Nǐ zěnme néng gěi tā tiānshàng jiǎo ne?” Shuō bà, biàn bǎ hú zhōng de jiǔ hēle xiàqù.

Nàgè gěi shé huà jiǎo de rén zuìzhōng méiyǒu hē dào jiǔ.

3. Nội dung và phần dịch truyện

Cùng mình xem xem truyện ngụ ngôn Trung Quốc này kể về điều gì nhé!

Vẽ chân cho rắn

Nước Sở có một nhà quý tộc nọ, sau khi cúng bái tổ tiên xong, bèn đem một bầu rượu ban thưởng cho bọn hầu cận uống.

Những tên hầu cận mới bàn bạc tính toán với nhau: ” Bầu rượu này nếu tất cả cùng uống chắc chắn sẽ không đủ uống, một người uống thì sẽ rất thoải mái. Hay chúng ta cùng nhau vẽ rắn trên mặt đất. Ai vẽ xong trước thì người đó sẽ uống hủ rượu này”.

Có một người vẽ xong trước nhất rồi. Anh ta định lấy hủ rượu uống.Lại trưng ra bộ dạng đắc ý tay trái cầm hủ rượu, tay phải tiếp tục vẽ rắn. Anh ta nói ” Tôi còn có thể vẽ thêm vài cái chân cho con rắn nữa cơ!”.

( Vẽ chân cho rắn )

Không để cho hắn ta vẽ xong chân rắn, một tên khác đã vẽ xong rắn rồi. Hắn giành lại bầu rượu nói :”Từ trước giờ rắn làm gì có chân, anh làm sao có thể vẽ thêm chân cho nó được.”, nói xong liền đem rượu trong hủ tiếp tục uống.

Tên hầu cận vẽ chân cho rắn cuối cùng không uống được miếng rượu nào.

Related Posts

Nhập bình luận