Vô phương cứu chữa (病入膏肓- bệnh nhập cao hoang): Thành ngữ Trung Quốc

Một thành ngữ chỉ tình trạng bệnh tình nguy cấp vô phương cứu chữa trong tiếng Trung Quốc có tên là 病入膏肓– bệnh nhập cao hoang. Hãy cùng mình tìm hiểu nào!

1.Hán tự và phiên âm thành ngữ 病入膏肓- bệnh nhập cao hoang

Dưới đây là phần phiên âm và Hán tự của câu chuyện thành ngữ 病入膏肓- bệnh nhập cao hoang

病入膏肓

Bìngrùgāohuāng

春秋时期,晋景公得了重病,派人去请名医

Chūnqiū shíqí, jìn jǐng gōng déliǎo zhòngbìng, pài rén qù qǐng míngyī.

医生还没到,晋景公梦公两个小孩。

Yīshēng huán méi dào, jìn jǐng gōng mèng gōng liǎng gè xiǎohái.

一个说:“快逃吧,要是名医来了,咱们就完了!”

Yīgè shuō:“Kuài táo ba, yàoshi míngyī láile, zánmen jiù wánliǎo!”

另一个说:“别怕,我们躲到膏和肓的中间,再好的名医也没办法。”

Lìng yīgè shuō:“Bié pà, wǒmen duǒ dào gāo hé huāng de zhōngjiān, zài hǎo de míngyī yě méi bànfǎ.”

名医来了,诊断后说:“你的病在膏肓,药力达不到那里,已经治不了啦!”

Míngyī láile, zhěnduàn hòu shuō:“Nǐ de bìng zài gāohuāng, yàolì dá bù dào nàlǐ, yǐjīng zhì bùliǎo la!”

不久,晋景公就死了。

Bùjiǔ, jìn jǐng gōng jiù sǐle.

【病入膏肓成语意思】

[bìngrùgāohuāng chéngyǔ yìsi]

病入膏肓这个成语故事引申,形容病情严重到无法治疗的程度。也比喻事态严重,无法挽救。

Bìngrùgāohuāng zhège chéngyǔ gùshì yǐnshēn, xíngróng bìngqíng yánzhòng dào wúfǎ zhìliáo de chéngdù. Yě bǐyù shìtài yánzhòng, wúfǎ wǎnjiù.

2. Nội dung câu truyện thành ngữ Trung Quốc

Bệnh nhập cao hoang (Vô phương cứu chữa)

Vào thời kì Xuân Thu, Thừa tướng Tấn Cảnh Công lâm bệnh nặng, phái người đi tìm thầy thuốc giỏi về.

Đại phu vẫn chưa đến , Thừa tướng Tấn Cảnh Công nằm mơ thấy cơn bệnh của mình biến thành hai đứa trẻ.

Một đứa nói : Mau trốn đi, nếu như thầy thuốc giỏi tới thì chúng ta sẽ tiêu mất!

Đứa khác lại nói : Đừng sợ, chúng ta trốn ở nơi cao hoang (huyệt đạo sâu kín không chạm tới được), cho dù có là thầy thuốc giỏi cũng không có cách nào đâu.

Thầy thuốc đến , chẩn đoán xong rồi nói : Bệnh của ngài đã đi đến cao hoang rồi, thuốc thì không thể đến được đó, chữa không nỗi nữa rồi.

Không lâu sau đó , thừa tướng qua đời.

Ý nghĩa của thành ngữ “Bệnh nhập cao hoang” chỉ bệnh tình đến mức nghiêm trọng không thể chữa trị được nữa. Thành ngữ cũng ẩn dụ cho cho tình hình nghiêm trọng, vô phương cứu chữa.

Related Posts

Nhập bình luận