Chuẩn đầu ra

435 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu iSpace - Trường cao đẳng an ninh mạng duy nhất hiện nay tại…

Cao đẳng An ninh Nhân dân II

Đồng Nai
Giới thiệu Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II được thành lập năm 1976,…

Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

Đà Nẵng
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngành Tiếng Anh Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc…

Cao đẳng Bách Việt

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. Tên…

Cao đẳng Bến Tre

Bến Tre
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh
Được thành lập từ năm 2006 đến nay, Trường Cao đẳng Bình Minh đã và…

Cao đẳng Bình Phước

Bình Phước
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Cần Thơ

Cần Thơ
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…