Lạc Dương chỉ quý (洛阳纸贵) :Thành ngữ Trung Quốc

1.Tìm hiểu phần Hán tự

Dưới đây là phần Hán tự và phiên âm pinyin của thành ngữ Lạc Dương chỉ quý

洛阳纸贵

Luòyángzhǐguì

晋代文学家左思小时候很顽皮,不爱读书,一次有客人来家里拜访,和父亲左雍聊天,夸奖自己的孩子聪慧勤学。

Jìn dài wénxué jiā zuǒsī xiǎoshíhòu hěn wánpí, bù ài dúshū, yīcì yǒu kèrén lái jiālǐ bàifǎng, hé fùqīn zuǒ yōng liáotiān, kuājiǎng zìjǐ de háizi cōnghuì qínxué.

左思的父亲想到左思整天贪玩,心里很难受,两个人的谈话刚好被左思听见,从此左思暗下决心,立志勤奋读书,要让父亲为自己感到骄傲。

Zuǒsī de fùqīn xiǎngdào zuǒsī zhěng tiān tān wán, xīnlǐ hěn nánshòu, liǎng gèrén de tánhuà gānghǎo bèi zuǒsī tīngjiàn, cóngcǐ zuǒsī ànxià juéxīn, lìzhì qínfèn dúshū, yào ràng fùqīn wèi zìjǐ gǎndào jiāo’ào.

左思坚持不懈的学习,几年后终于成为一位学识渊博的人。

Zuǒsī jiānchí bùxiè de xuéxí, jǐ nián hòu zhōngyú chéngwéi yī wèi xuéshì yuānbó de rén.

他精心撰写的《三都赋》受到人们的广泛好评。

Tā jīngxīn zhuànxiě de “sān dōu fù” shòudào rénmen de guǎngfàn hǎopíng.

当时还没有印刷术,想看他文章的人争相抄阅,因为抄写的人太多,京城洛阳的纸张供不应求,一时间全城纸价大幅上升。

Dāngshí hái méiyǒu yìnshuā shù, xiǎng kàn tā wénzhāng de rén zhēng xiāng chāo yuè, yīnwèi chāoxiě de rén tài duō, jīngchéng luòyáng de zhǐzhāng gōngbùyìngqiú, yīshíjiān quán chéng zhǐ jià dàfú shàngshēng.

后来,人们用洛阳纸贵这个成语比喻作品为世所重,风行一时,流传广泛。

Hòulái, rénmen yòng luòyángzhǐguì zhège chéngyǔ bǐyù zuòpǐn wèi shì suǒ zhòng, fēngxíng yī shí, liúchuán guǎngfàn

2.Nội dung của câu truyện thành ngữ Lạc Dương chỉ quý

Lạc Dương chỉ quý

Vào thời Tấn có một người tên là Tả Tư, lúc nhỏ ông rất nghịch ngợm, không thích đi học. Có một lần nọ có một người khách đến thăm nhà ông, cùng với cha của Tả Tư nói chuyện, còn tự khen con trai mình thông minh siêng học.

Cha của Tả Tư nghĩ đến việc Tả Tư suốt ngày chỉ biết rong chơi, trong lòng rất khó chịu, hai người nói chuyện bị Tả Tư nghe thấy. Từ đó Tả Tư hạ quyết tâm , lập chí siêng năng học tập , phải khiến cho cha tự hào về mình.

Tả Tư kiên trì miệt mài học tập , nhiều năm sau cuối cùng cũng trở thành một người có học thức uyên bác.

Tác phẩm “Tam đô phú” mà ông dốc tâm viết được người người khen ngợi hết lời.

Lúc đó vẫn chưa có công nghệ in ấn , những người muốn xem tác phẩm của ông đổ xô đến để sao chép lại, bởi vì người đến sao chép quá nhiều, giấy ở kinh thành Lạc Dương không đủ để cung cấp, một thời gian mà giá giấy trong thành tăng mạnh.

Sau này, người ta dùng thành ngữ “Lạc Dương chỉ quý” dùng để ẩn dụ cho những tác phẩm được thế giới đánh giá cao , trong thời gian ngắn đã lưu truyền trộng rãi.

Related Posts

Nhập bình luận