Tất tần tật về cấu trúc as long as trong tiếng Anh

Là một trong những cụm từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, nếu ta không học về cụm as long as thì đó là một thiếu sót lớn trong quá trình trau dồi kiến thức. Hôm nay, tụi mình sẽ cung cấp cho các bạn học định nghĩa của cụm từ này cũng như cách sử dụng, cách phân biệt với từ cùng nghĩa Provided và một số cấu trúc As…as trong tiếng Anh

1. As long as nghĩa là gì?

As long as mang nghĩa là miễn như, miễn là. Cụm từ này được xem như là một liên từ được tạo nên từ sự kết hợp giữa 2 từ vựng “as” và “long”.

Như chúng ta đã tìm hiểu trong bài Liên từ trong tiếng Anh, liên từ được chia làm ba loại lần lượt là liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions), liên từ tương quan (Correlative Conjunctions) và liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions). Cụm từ As long as nằm trong nhóm liên từ phụ thuộc.

Eg:

 • He can stay here as long as he likes. (Miễn là anh ấy thích, anh ấy có thể ở đây.)
 • As long as you successfully complete this project, you will be promoted in our company. (Miễn là bạn hoàn thành tốt dự án này, bạn sẽ được thăng chức trong công ty của chúng tôi)
 • As long as the company continues to issue bonds to the public, it will solve the problem of capital (Miễn là công ty tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng, thì nó sẽ giải quyết được vấn đề về nguồn vốn)

2. Những cách sử dụng của As long as

As long as có thể được sử dụng với ý nghĩa so sánh.

Trong trường hợp này, as long as không còn mang nghĩa miễn là nữa mà nó có nghĩa là ngang bằng, dài bằng. Từ long lúc này đóng cai trò là một tính từ dùng để so sánh chiều dài giữa các vật với nhau.

Công thức so sánh: S + tobe/V + as + adj/adv + as +…

Eg:

 • This ruler is as long as my turtle. (Cái thước này dài bằng con rùa của tôi.)
 • The pen was as long as my book. (Cây bút dài ngang cuốn tập của tôi.)

Ngoài ra, ta có thể dùng cụm từ này để diễn tả độ lâu dài của hành động dưới một khoảng thời gian.

 • This trip can last as long as a month. (Chuyến đi này có thể kéo dài cả tháng.)

Nó còn có nghĩa là dưới khoảng thời gian hoặc tại thời kỳ này

 • This phone is as long as his hand (Chiếc điện thoại này dài ngang bằng bàn tay của anh ta)
 • I will always be with you and protect you as long as I’m alive (Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh và bảo vệ bạn miễn là tôi còn sống)

3. Cách phân biệt As long as và Provided

Trong tiếng anh, thường thì hai từ as long asprovided có thể dùng thay thế cho nhau vì cùng mang nghĩa là “miễn là”.

Tuy nhiên vẫn có điểm khác nhau giữa hai từ, ta cần phân biệt rõ cách sử dụng cũng như ngữ cảnh diễn tả phù hợp để tránh sử dụng sai

As long as thường dùng để diễn tả một hành động, sự việc ở vế trước (mệnh đề chính) phụ thuộc vào hành động, sự việc ở mệnh đề có chứa as long as. Trong khi đó, provided thường được dùng đi kèm với that như provided/providing that. Nó thiên về ý nghĩa thể hiện tính cho phép, sự chấp thuận, một giới hạn nào đó mà người nói yêu cầu.

 • You can use my bike as long as you use it carefully. (Bạn có thể sử dụng xe đạp của tôi miễn là bạn dùng nó cẩn thận)
 • You can drive a car as long as you don’t drink alcohol. (Bạn có thể lái xe miễn là bạn không uống rượu.)

4. Một số cấu trúc As … As trong tiếng Anh

Thông thường trong tiếng anh có rất nhiều từ đi kèm as…as, ta cần phải tìm hiểu những cụm từ này để tránh gây nên sự nhầm lẫn về cách sử dụng cụm từ as long as với những cụm từ khác.

As early as: ngay từ khi, kể từ khi,…

 • As early as the first time I met her, I have a special feeling towards her (Ngay từ lần đầu gặp cô ây tôi đã có cảm giác đặc biệt với cô ấy)

As far as: chỉ mức độ khoảng cách xa vời, cho đến tận, đến mức, đến chừng,…

 • She chased him as far as the station (Cô ta đã đuổi theo anh ta đến tận nhà ga)

As far back as: mang nghĩa lui về sau, đi ngược về quá khứ

 • As far back as 3 year ago, Lan became homeless because of the flood. (Lùi về quá khứ 3 năm trước, Lan trở thành người vô gia cư bởi vì một trận lũ.)

As much as: nhiều như

 • He likes to play baseball as much as he likes basketball. (Anh ấy thích bóng bàn nhiều như anh ấy thích bóng rổ)

Related Posts

Nhập bình luận