Bạch long vi phục (白龙微服 ) : Câu truyện thành ngữ Trung Quốc

Quay lại với chủ đề thành ngữ Trung Quốc ngày hôm nay , mình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện có tên là Bạch Long vi phủ (白龙微服 ). Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

1.Tìm hiểu câu truyện thành ngữ Trung Quốc qua Hán tự và phiên âm pinyin

Dưới đây là phần Hán tự và phiên âm giúp các bạn có thể tập nhận biết mặt chữ và cách phát âm bên dưới của câu truyện thành ngữ ” Bạch Long vi phủ”.

白龙微服 (Bái lóng wéifú)

传 说 白 龙 下 到 清 凉 的 深 渊 里,变 成 一 条 鱼。渔 人 豫 且 用 鱼 叉 射 中 它 的 眼 睛。白 龙 负 伤,去 向 天 帝告 状。天 帝 问 他 当 时 在 何 处 是 什 么 样 的 状 态,白 龙 回 答 自 己 在 深 渊 里 歇 凉 时 变 成 鱼 的 形 状 受 伤的。 天 帝 说 鱼 本 来 就 是 让 人 射 的,不 能 怪 罪 豫 且。

Chuánshuō bái lóng xià dào qīngliáng de shēnyuān lǐ, biàn chéng yītiáo yú. Yú rén yù qiě yòng yú chā shè zhòng tā de yǎnjīng. Bái lóng fùshāng, qùxiàng tiāndì gàozhuàng. Tiāndì wèn tā dāngshí zài hé chù shì shénme yàng de zhuàngtài, bái lóng huídá zìjǐ zài shēnyuān lǐ xiē liáng shí biàn chéng yú de xíngzhuàng shòushāng de. Tiāndì shuō yú běnlái jiùshì ràng rén shè de, bùnéng guàizuì yù qiě.


    白 龙 微 服 的 意 思 是:比 喻 贵 人 微 服 出 行,恐 有 估 计 不 到 的 灾 祸。

Bái lóng wéifú de yìsi shì: Bǐyù guìrén wéifú chūxíng, kǒng yǒu gūjì bù dào de zāihuò.

2. Tìm hiểu nội dung câu chuyện thành ngữ “Bạch Long vi phủ”

Dưới đây là nội dung của câu chuyện thành ngữ Bạch Long vi phủ.

(Thành ngữ Bạch Long vi phủ)

Bạch Long vi phủ


  Tương truyền rằng có một con rồng trắng (Bạch Long )nọ rơi xuống một cái vực sâu mát mẻ, liền biến thành một con cá. Có người ngư dân tên Dư Thả đã xiên vào mắt của nó bằng một cái xiên . Bạch Long bị thương, liền đi khiếu nại với thiên đế. Thiên đế mới hỏi hắn rằng lúc đó hắn đang là bộ dạng gì, Bạch Long trả lời lúc hắn ta bị thương thì đang ở dưới cái hố sâu nghỉ mát dưới hình dạng của con cá. Thiên đế nói rằng cá vốn dĩ là để cho con người săn bắt, không thể trách Dự Thả được.

Ý nghĩa của thành ngữ “Bạch long vi phục” ẩn dụ cho khi những người cao quý đi hành sẽ gặp phải những chuyện khó khăn không ngờ tới.

Cảm ơn các bạn đọc giả đã đến và cùng với mình tìm hiểu về những văn hóa liên quan đến Trung Quốc. Mình hy vọng qua câu truyện ngắn về thành ngữ trên đã giúp các bạn cảm thấy hứng thú hơn , hấp dẫn hơn trong việc học tiếng Trung Quốc và văn hóa của quốc gia này. Hẹn gặp các bạn ở các nội dung khác thú vị hơn nhé ! bye bye

Related Posts

Nhập bình luận