Cây cối đều là địch 草木皆兵 (Thảo mộc giai binh ) : Thành ngữ Trung Quốc

Chủ đề thành ngữ hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn chính là thành ngữ Cây cối đều là địch 草木皆兵 (Thảo mộc giai binh) . Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua Câu truyện thành ngữ Trung Quốc này nhé!

1. Phần Hán tự và phiên âm piyin của câu truyện thành ngữ Cây cối đều là địch (草木皆兵)

Phần phiên âm và Hán tự của câu truyện thành ngữ Trung Quốc 草木皆兵:

草木皆兵 (cǎomùjiēbīng)

东晋时代,秦王苻坚控制了北部中国。公元383年,苻坚率领步兵、骑兵90万,攻打江南的晋朝。晋军大将谢石、谢玄领兵8万前去抵抗。苻坚得知晋军兵力不足,就想以多胜少,抓住机会,迅速出击。

Dōngjìn shídài, qínwáng fú jiān kòngzhìle běibù zhōngguó. Gōngyuán 383 nián, fú jiān shuàilǐng bùbīng, qíbīng 90 wàn, gōngdǎ jiāngnán de jìn cháo. Jìn jūn dàjiàng xiè shí, xiè xuán lǐng bīng 8 wàn qián qù dǐkàng. Fú jiān dé zhī jìn jūn bīnglì bùzú, jiù xiǎng yǐ duō shèng shǎo, zhuā zhù jīhuì, xùnsù chūjí.

谁料,苻坚的先锋部队25万在寿春一带被晋军出奇击败,损失惨重,大将被杀,士兵死伤万余。秦军的锐气大挫,军心动摇,士兵惊恐万状,纷纷逃跑。此时,苻坚在寿春城上望见晋军队伍严整,士气高昂,再北望八公山,只见山上一草一木都像晋军的士兵一样。苻坚回过头对弟弟说: 这是多么强大的敌人啊!怎么能说晋军兵力不足呢? 他后悔自己过于轻敌了。

Shéi liào, fú jiān de xiānfēng bùduì 25 wàn zài shòu chūn yīdài bèi jìn jūn chūqí jíbài, sǔnshī cǎnzhòng, dàjiàng bèi shā, shìbīng sǐshāng wàn yú. Qín jūn de ruìqì dà cuò, jūnxīn dòngyáo, shìbīng jīngkǒngwànzhuàng, fēnfēn táopǎo. Cǐ shí, fú jiān zài shòu chūnchéng shàng wàng jiàn jìn jūn duìwǔ yánzhěng, shìqì gāo’áng, zài běi wàng bā gōng shān, zhǐ jiàn shānshàng yī cǎo yī mù dōu xiàng jìn jūn dí shìbīng yīyàng. Fú jiān huí guòtóu duì dìdì shuō: Zhè shì duōme qiángdà de dírén a! Zěnme néng shuō jìn jūn bīnglì bùzú ne? Tā hòuhuǐ zìjǐ guòyú qīngdíle.

    出师不利给苻坚心头蒙上了不祥的阴影,他令部队靠淝水北岸布阵,企图凭借地理优势扭转战局。这时晋军将领谢玄提出要求,要秦军稍往后退,让出一点地方,以便渡河作战。苻坚暗笑晋军将领不懂作战常识,想利用晋军忙于渡河难于作战之机,给它来个突然袭击,于是欣然接受了晋军的请求。

Chūshī bùlì gěi fú jiān xīntóu méng shàng liǎo bùxiáng de yīnyǐng, tā lìng bùduì kào féi shuǐ běi’àn bù zhèn, qìtú píngjiè dìlǐ yōushì niǔzhuǎn zhànjú. Zhè shí jìn jūn jiànglǐng xiè xuán tíchū yāoqiú, yào qín jūn shāo wǎng hòutuì, ràng chū yīdiǎn dìfāng, yǐbiàn dùhé zuòzhàn. Fú jiān ànxiào jìn jūn jiànglǐng bù dǒng zuòzhàn chángshì, xiǎng lìyòng jìn jūn mángyú dùhé nányú zuòzhàn zhī jī, gěi tā lái gè túrán xíjí, yúshì xīnrán jiēshòule jìn jūn de qǐngqiú.    谁知,后退的军令一下,秦军如潮水一般溃不成军,而晋军则趁势渡河追击,把秦军杀得丢盔弃甲,尸横遍地。苻坚中箭而逃。

Shéi zhī, hòutuì de jūnlìng yīxià, qín jūn rú cháoshuǐ yībān kuìbùchéngjūn, ér jìn jūn zé chènshì dùhé zhuījí, bǎ qín jūn shā dé diū kuī qì jiǎ, shī héng biàndì. Fú jiān zhōng jiàn ér táo.

  成语 草木皆兵 ,形容神经过敏、疑神疑鬼的惊恐心理。

Chéngyǔ cǎomùjiēbīng, xíngróng shénjīng guòmǐn, yíshényíguǐ de jīngkǒng xīnlǐ.

2.Nội dung thành ngữ Cây cối đều là địch

(Thành ngữ Trung Quốc “Cây cối đều là địch -草木皆兵 “)

Cây cối đều là địch

Thời Đông Tấn, Tần Vương Phù Kiên chiếm đóng vùng phía Bắc Trung Quốc. Năm 383 sau công nguyên, Phù Kiên thống lĩnh 90 vạn bộ binh, kỵ binh, tấn công Giang Nam của triều Tấn. Đại tướng quân Tấn – Tạ Thạch, Tạ Huyền dẫn 8 van binh phản kích. Phù Kiên biết quân Tấn không đủ binh lực, nghỉ rằng lấy nhiều địch ít, bèn nắm bắt thời cơ nhanh chóng đuổi theo.

Ai ngờ được, đội binh tiên phong 25 vạn người của Phù Kiên ở Thọ Xuân bị quân Tấn công đánh, tổn thất nghiêm trọng, đại tướng bị giết, binh sĩ thương vong vạn người. Quân Tần mất đi nhuệ khí, lòng quân chán nản, binh sĩ sợ hãi vô cùng, kéo nhau tháo chạy. Lúc này, Phù Kiên đứng trên thành thọ Xuân nhìn quân Tấn đội ngũ chỉnh tề, khí thế cao ngất trời, nhìn về núi Bát Công ở phía bắc, nhìn từng ngọn cây ngọn cỏ đều thấy giống binh sĩ của quân Tấn, Phù Kiên quay đầu nói với em trai: nhiều kẻ địch hùng mạnh như thế này! sao có thể nói binh sĩ quân Tấn không có thực lực cơ chứ? Ông ta hối hận mình đã quá khinh địch rồi.

Xuất binh bất lợi khiến Phù Kiên có một cảm giác không lành, ông ta lệnh cho binh đoàn bày binh bố trận Phì Thủy, mưu đồ dựa vào ưu thế địa lí xoay chuyển thế trận. Lúc này tướng lĩnh quân Tấn đề ra yêu cầu, yêu cầu quân Tần rút lui về sau một chút để đánh trận trên sông. Phù Kiên cười thầm, tướng lĩnh quân Tấn không hiểu được kiến thức đánh trận, muốn lợi dụng quân Tần đang vượt sông, đánh đột kích bọn chúng, thế là vui vẻ chấp nhận lời thỉnh cầu của quân Tấn.

Ai ngờ được, vừa ra lệnh cho quân lùi xuống, quân Tần bị đánh cho tan tác, quân Tấn nhân cơ hội truy kích trên sông, đánh quân Tần vô cùng thê thảm, người chết như rạ. Phù Kiên chạy trốn.

Thành ngữ Cây cối đều là địch ( Thảo mộc giai binh ), miêu tả thần hồn nát thần tính, nghi ngờ quá hóa hoảng sợ.

Related Posts

Nhập bình luận