Khoét tường trộm sáng (凿壁偷光) Thành ngữ Trung Quốc

Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với một câu chuyện thành ngữ Trung Quốc có tên là “Khoét tường trộm sáng” (凿壁偷光) về một tấm gương có tên là Khuông Hành. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!!

1. Hán tự của câu chuyện “Khoét tường trộm sáng”.

Câu chuyện thành ngữ Trung Quốc với phần Hán tự:

凿壁偷光

西汉时候,有个农民的孩子叫匡衡,他小时候很想读书,可是因为家里穷没钱上学。

匡衡买不起书,只好借书来读,那个时候书是非常贵重的,有书的人不肯轻易借给别人。

匡衡就在农忙的时节,给有钱的人家打工,不要工钱,只求人家借书给他看,他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候,才有工夫看一点书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。

匡衡很着急,心里想,白天种庄稼没有时间看书,我可以多利用一些晚上的时间来看书,可是匡衡家里很穷,买不起点灯的油,怎么办呢?

有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书,背着背着突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光,他猛地站起来走到墙壁边一看,啊!原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。

于是匡衡想了一个办法,他拿了一把小刀把墙缝挖大了一些,这样透过来的光亮也大了,他就凑着透过来的光亮读起书来,匡衡就是这样刻苦的学习,后来成了一个很有学问的人。

后来人们就用凿壁偷光这个成语形容家贫而读书刻苦。


2.Phần phiên âm pinyin của câu chuyện “Khoét tường trộm sáng”

Cùng luyện đọc với phiên âm pinyin của thành ngữ Trung Quốc này nhé!

Záo bì tōu guāng

Xīhàn shíhòu, yǒu gè nóngmín de háizi jiào kuāng héng, tā xiǎoshíhòu hěn xiǎng dúshū, kěshì yīn wéi jiālǐ qióng méi qián shàngxué.

Kuāng héng mǎi bù qǐ shū, zhǐhǎo jiè shū lái dú, nàgè shíhòu shū shì fēicháng guìzhòng de, yǒu shū de rén bù kěn qīngyì jiè gěi biérén.

Kuāng héng jiù zài nóngmáng de shíjié, gěi yǒu qián de rénjiā dǎgōng, bùyào gōngqián, zhǐ qiúrén jiā jiè shū gěi tā kàn, tā yītiān dào wǎn zài dì lǐ gàn huó, zhǐyǒu zhòng wǔ xiē shǎng de shíhòu, cái yǒu gōngfū kàn yīdiǎn shū, suǒyǐ yī juàn shū chángcháng yào shí tiān bànyuè cái nénggòu dú wán.

Kuāng héng hěn zhāojí, xīnlǐ xiǎng, báitiān zhǒng zhuāngjià méiyǒu shíjiān kànshū, wǒ kěyǐ duō lìyòng yīxiē wǎnshàng de shíjiān lái kànshū, kěshì kuāng héng jiālǐ hěn qióng, mǎi bù qǐ diǎndēng de yóu, zěnme bàn ne?

Yǒu yītiān wǎnshàng, kuāng héng tǎng zài chuángshàng bèi báitiān dúguò de shū, bèizhe bèizhe túrán kàn dào dōngbian de qiángbì shàng tòu guòlái yīxiàn liàngguāng, tā měng de zhàn qǐlái zǒu dào qiángbì biān yī kàn, a! Yuánlái cóng bì fèng lǐ tòu guòlái de shì línjū de dēngguāng.

Yúshì kuāng héng xiǎngle yīgè bànfǎ, tā nále yī bǎ xiǎodāo bà qiáng fèng wā dàle yīxiē, zhèyàng tòu guòlái de guāngliàng yě dàle, tā jiù còuzhe tòu guòlái de guāngliàng dú qǐ shū lái, kuāng héng jiùshì zhèyàng kèkǔ de xuéxí, hòulái chéngle yīgè hěn yǒu xuéwèn de rén.

Hòulái rénmen jiù yòng záo bì tōu guāng zhège chéngyǔ xíngróng jiā pín ér dúshū kèkǔ.

3. Nội dung câu chuyện

Khoét tường trộm sáng (Tạc bích tâu quang)

Vào thời Tây Hán, có một đứa con trai của một người nông dân tên Khuông Hành. Lúc nhỏ nó rất muốn đi học, nhưng vì nhà nghèo không tiền để đi học.

Khuông Hành không mua nỗi sách, chỉ có thể mượn sách để đọc. Lúc bấy giờ sách rất quý giá, người có sách không dễ gì cho người khác mượn.

Khuông Hành làm công cho người khác để kiếm tiền lúc mùa vụ. Không cần tiền công, chỉ xin được mượn sách để đọc. Cậu bé làm việc từ sáng đến tối, chỉ có lúc trưa được nghỉ ngơi mới rảnh rỗi đọc sách được một lát. Vì vậy, một cuộn sách phải mất rất lâu mới đọc xong.

Khuông Hành rất nôn nóng, trong lòng thầm nghĩ, ban ngày trồng hoa màu không có thời gian đọc sách, mình chỉ có thể tận dụng một chút thời gian vào buổi tối để đọc sách. Nhưng nhà Khuông Hành rất nghèo, không mua nổi dầu của đèn, phải làm sao đây?

Vào một buổi tối nọ, Khuông Hành nằm trên giường ôn lại bài đã đọc vào buổi sáng, đọc mãi đọc mãi thì đột nhiên thấy bức tường lọt qua một tia sáng , cậu bé bật dậy, đi đến bức tường nhìn vào. A! thì ra là ánh đèn của hàng xóm lọt qua khe nứt của bức tường.

Thế là Khuông Hành nghĩ ra một cách, nó lấy một con dao nhỏ khoét bức tường to ra thêm một tí. Như thế ánh sáng lọt qua sẽ sáng hơn, nó tiếp tục đọc sách nhờ vào ánh sáng từ khe nút. Khuông Hành cứ thế học tập gian khổ sau này trở thành một người tài ba.

Sau này người ta dùng thành ngữ “Tạc bích thâu quang” (Khoét tường trộm sáng) để hình dung những người nghèo vượt khó trong học tập.

Related Posts

Nhập bình luận