Những từ vựng chỉ thành viên trong Gia đình trong tiếng Anh.

Nếu các bạn đang tìm về những từ vựng chủ điểm gia đình trong tiếng Anh thì bài blog này chính là dành cho các bạn đó. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua những từ vựng thuộc chủ điểm gia đình nhé !

1. Những thành viên trong gia đình và tên gọi trong tiếng Anh như thế nào ?

Bạn có thấy rằng họ hàng vai vế trong tiếng Việt rất khó nhằn đúng không , thậm chí đôi khi chúng ta là người Việt còn dễ dàng bị nhầm lẫn với những vai vế ấy . Hãy theo chân mình tìm hiểu những từ vựng về vai vế trong gia đình trong tiếng Anh sẽ được gọi như thế nào nhé ! Mình nghĩ là nó đơn giản hơn tiếng Việt nhiều đấy

Những thành viên trong gia đình và tên tiếng Anh
 1. Aunt /ænt/ (n) chỉ những vai vế là phụ nữ  bác gái/dì/cô /thím / mợ (Chị em của cha hoặc mẹ)
 2. Adopt child /əˈdɑːpt tʃaɪld/ (n)  Con nuôi
 3.  Adopted father /əˈdɑːptɪdˈfɑːðər/ (n) Cha nuôi
 4. Adopted mother /əˈdɑːptɪdˈmʌðər/ (n) Mẹ nuôi
 5. Brother /ˈbrʌð.ɚ/ (n) anh trai/em trai / anh em trai ruột
 6. Brother-in-law /ˈbrʌð.ɚ.ɪn.lɑː/ (n) anh/em rể
 7. Child /tʃaɪld/ (n) con -> số nhiều là children
 8. Cousin /ˈkʌz.ən/ (n) anh chị em họ
 9. Daughter/ˈdɔː.tər/ (n) con gái
 10. Daughter-in-law /ˈdɑː.t̬ɚ.ɪn.lɑː/ (n) con dâu
 11. Father/ˈfɑː.ðɚ/ (n) bố
 12. Father-in-law /ˈfɑː.ðɚ.ɪn.lɑː/ (n) bố chồng/bố vợ
 13.  God-daughter /ˈɡɑːd dɔːtər/ (n) Con gái đỡ đầu
 14.  Godfather /ˈɡɑːdfɑːðər/ (n) Bố đỡ đầu
 15.  Godmother /ˈɡɑːdmʌðər/ (n) Mẹ đỡ đầu
 16.  Godson /ˈɡɑːdsʌn/ (n)  Con trai đỡ đầu
 17. Grandchild(ren) /ˈɡræn.tʃaɪld/ (n) cháu
 18. Granddaughter /ˈɡræn.dɑː.t̬ɚ/ (n) cháu gái
 19. Grandfather /ˈɡræn.fɑː.ðɚ/ (n) ông
 20. Grandmother /ˈɡræn.mʌð.ɚ/ (n) bà
 21. Grandparent /ˈɡræn.per.ənt/ (n) ông bà -> grandparents (n) cả ông và bà
 22. Grandson /ˈɡræn.sʌn/ (n) cháu trai
 23. Half-brother /ˈhæf brʌðər/ (n) Anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 24.  Half-sister /ˈhæf sɪstər/ (n) Chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 25. Husband /ˈhʌz.bənd/ (n) chồng
 26. Mother /ˈmʌð.ɚ/ (n) mẹ ,má , u
 27. Mother-in-law /ˈmʌð.ɚ.ɪn.lɑː/ (n) mẹ chồng/mẹ vợ
 28. Nephew /ˈnef.juː/ (n) cháu trai (Con của anh chị em ruột
 29. Niece /niːs/ (n) cháu gái (con của anh chị em ruột)
 30. Parent /ˈper.ənt/ (n) bố/mẹ -> parents (n) : Cả bố và mẹ
 31. Relatives /ˈrel.ə.t̬ɪv/ (n) họ hàng, người thân trong gia đình
 32. Sibling /ˈsɪb.lɪŋ/ (n) anh/chị/em ruột thịt (cùng cha mẹ)
 33. Sister /ˈsɪs.tər/ (n)  chị gái /em gái/ chị em gái
 34. Sister-in-law /ˈsɪs.tɚ.ɪn.lɑː/ (n) chị dâu/em dâu
 35. Stepbrother /ˈstepbrʌðər/ (n) Con trai của bố dượng/mẹ kế
 36.  Stepdaughter /ˈstepdɔːtər/ (n) Con gái riêng của chồng/vợ
 37.  Stepfather /ˈstepfɑːðər/ (n) Bố dượng, cha kế , cha ghẻ
 38.  Stepmother /ˈstepmʌðər/ (n) Mẹ kế , mẹ ghẻ
 39.  Stepsister /ˈstepsɪstər/ (n) Con gái của bố dượng/mẹ kế
 40.  Stepson /ˈstepsʌn/ (n) Con trai riêng của chồng/vợ
 41.  Twin /twɪn/ (n) Anh chị em sinh đôi
 42. Son /sʌn/ (n) con trai
 43. Son-in-law /ˈsʌn.ɪn.lɑː/ (n) con rể
 44. Uncle /ˈʌŋ.kəl/ (n) Chỉ những vai vế là nam như bác trai /cậu /chú / dượng (Anh em trai của bố hoặc mẹ)
 45. Wife /waɪf/ (n)  chỉ vợ

2. Một số từ vựng dùng khi nói về gia đình

Một số từ vựng sử dụng trong chủ điểm gia đình mà mình đã tổng hợp được . Hy vọng các bạn sẽ thấy những chia sẻ của mình bổ ích.

 1. Admire /ədˈmaɪr/: Ngưỡng mộ
 2. Age difference /eɪdʒ ˈdɪf.ɚ.əns/: Khác biệt tuổi tác
 3. Bring up /brɪŋ ʌp/: Nuôi nấng
 4. Caring (adj) Quan tâm lo lắng lẫn nha
 5. Close to /kloʊs tə/ (v) Thân thiết với
 6. Closed to (adj) gần gũi
 7. Close-knit /adj/ gắn bó về mặt tình cảm
 8. Cosy /’kouzi/ (adj) ấm áp
 9. Daily life /’deili laif/ (n) Cuộc sống hằng ngày
 10. Do for a living (v) Kiếm tiền , kiếm sống
 11. Earn money (v) Kiếm tiền
 12. Extended family  /ɪkˈsten·dɪd ˈfæm·ə·li/(n) Đại gia đình
 13. Family / ‘fæmili/ (n) Gia đình
 14. Family member /’fæmili ‘membə / (n) thành viên trong gia đình
 15. Family name /’fæmili neim/ (n) họ ,tên của gia đình = surname / /
 16. Generation / ,dʤenə’reiʃn / : Thế hệ
 17. Generation difference /,dʤenə’reiʃn ‘difrəns / (n) Sự khác biệt thế hệ
 18. Get along with /ɡet əˈlɒŋ wɪð/ Có mối quan hệ tốt với
 19. Look after /lʊk ˈæf.tɚ/: Chăm sóc
 20. Loving family / ‘lʌviɳ ‘fæmili / (n)  Gia đình hạnh phúc
 21. Nuclear family  /ˈnu·kli·ər ˈfæm·ə·li/ (n) Gia đình hạt nhân
 22. Only child /ˌoʊn.li ˈtʃaɪld/ (n): Con một
 23. Rely on /rɪˈlaɪ ɑːn/: Dựa dẫm vào tin tưởng vào
 24. Responsibility /ris,pɔnsə’biliti / (n) trách nhiệm
 25. Responsible for /ris’pɔnsəbl fɔ: / (adj) Có trách nhiệm với …
 26. Single dad / ‘siɳgl dæd/ (n) Bố đơn thân
 27. Single mom /’siɳgl məm/ Mẹ đơn thân
 28. Single parent /ˈsɪŋ.ɡəl ˈper.ənt/ (n) Bố/mẹ đơn thân
 29. Take care of (v) Chăm sóc
 30. Union /’ju:njən / (n) : Sự đoàn tụ
 31. Unite /ju:’nait / (v) Đoàn kết , đoàn tụ

Related Posts

Nhập bình luận