Tên phiên âm Trung Quốc của các sao USUK sẽ như thế nào ?

Các bạn có từng tưởng tượng khi các sao Âu Mỹ có tên tiếng Trung sẽ như thế nào không nhỉ? Ở Trung Quốc đối với những tên ngoại quốc họ sẽ có xu hướng phiên âm lại thành tên Trung Quốc dựa vào cách lấy các từ Hán tự phát âm gần giống tiếng Anh hoặc ý nghĩa của tên và thế từ đòng nghĩa. Chủ đề hôm nay sẽ rất thú vị vì khi tên của ca sĩ nổi tiếng khi sub ra tiếng Trung hay là đọc Hán Việt của họ cũng sẽ khiến bạn bật cười :>. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu chủ đề tên phiên âm Trung Quốc của các sao USUK nhé!!!

1. Tên phiên âm Trung Quốc của sao USUK bắt đầu chữ A,B,C

Ava Max – Nghệ Oa Mạch Tư 艾 娃 麥 斯 /Ài wá mài sī/

Adele – Á Đại Nhĩ 阿 黛 爾 /Ā dài ěr/

Ariana Grande – Á Ly Á Na Cách Lan Đức 阿 麗 亞 娜 格 蘭 德 /Ā lì yà nà gé lán dé/

Billie Eilish – Bỉ Lợi Ai Lợi Thậm 比 利 埃 利 甚 /Bǐ lì āi lì shén/

Beyonce – Bích Ngang Tư 碧 昂 斯 /Bì áng sī/

Bebe Rexha – Bối Bối Lỗi Khắc Toa 貝 貝 雷 克 莎 /Bèi bèi léi kè shā/

Britney Spears – Bố Lan Ni Tư Bì Nhĩ Tư 布 蘭 妮 斯 皮 爾 斯 /Bù lán nī sī pí’ěrsī/

Bruno Mars – Bố Lỗ Nặc Mã Nhĩ Tư 布鲁 诺 马 尔 斯 /Bùlǔnuò mǎ’ěr sī/

Cardi B – Ca Địch B 卡 迪 B /Kǎ dí B/

Charli XCX – Tra Lỵ XCX 查 莉 XCX /Chá lì XCX/

Camila Cabello – Ca Mật Lạp Ca Bối Ưu 卡 蜜 拉 卡 貝 優 /Kǎ mì lā kǎ bèi yōu/

Charlie Puth – Tra Lý Phổ Tư 查 理 普 斯 /Chálǐ pǔ sī/

2. Tên bắt đầu bằng chữ D,E,I

Dua Lipa – Đỗ Lợi Bạch 杜 利 帕 /Dù lì pà/

Demi Lovato – Đại Mễ Lạc Ngoá Thác 黛米 洛 瓦 托 /Dài mǐ luò wǎ tuō /

Drake – Đức Lôi Khắc 德 雷 克 /Dé léi kè/

Eminem – Ai Mễ Nạp Mẫu 埃 米 纳 姆 /Āi mǐ nà mǔ/

Iggy Azalea – Y Cơ Á Khiết Lỵ Á 伊 姬 阿 潔 莉 亞 /Yī jī ā jié lì yà/

3. Tên Trung Quốc của sao USUK bắt đầu bằng chữ J,K,L

Justin Bieber – Giá Tư Đinh Bỉ Bá 賈 斯 汀 比 伯 /Jiǎsītīng bǐ bó/

Kesha – Khải Sa 凱 莎 /Kǎi shā/

Kacey Musgraves – Khải Thiến Mã Tư Cách Lôi Phù Tư 凯 茜 马 斯 格 雷 夫 斯 /Kǎi qiàn mǎ sī géléi fū sī/

Katy Perry – Khải Đế Bội Lý 凱 蒂 佩 里 /Kǎi dì pèi lǐ/

Lana Del Rey – Lạp Nạp Đức Nhĩ Lôi 拉 納 德 爾 雷 /Lā nà dé’ěr léi/

Lorde – Lạc Đức 洛 德 /Luò dé/

Lizzo – Lỵ Tá 莉 佐 /Lì zuǒ/

Lady Gaga – Ca Ca Tiểu Thư 嘎 嘎 小姐 /Gāgā xiǎojiě/

4. Tên phiên âm bắt đầu bằng chữ M,N,R

Miley Cyrus – Mạch Lỵ Trại Lặc Tư 麥莉 賽 勒 斯 /Mài lì sài lè sī/

Mariah Carey – Mã Lệ Á Khải Lỵ 玛 丽 亚 凯 莉 /Mǎlìyà kǎi lì/

Melanie Martinez – Mai Lạp Ni Mã Đinh Nạp Tư 梅 拉 妮 馬 丁 內 斯 /Méi lā nī mǎdīng nèi sī/

Madonna – Mã Đan Na 瑪 丹 娜 /Mǎ dān nà/

Michael Jackson – Mại Khắc Nhĩ Kiệt Khắc Tốn 迈 克 尔 杰 克 逊 /Màikè’ěr jiékèxùn/

Nicki Minaj – Ni Kỳ Mễ Na 妮 琪 米 娜 /Nī qí mǐ nà/

Rihanna – Lôi Cáp Nã 蕾 哈 娜 /Lěi hā nà/

5. Tên phiên âm bắt đầu bằng S,T

Sia – Hy Nhã 希 雅/xī yǎ/

Selena Gomez – Sắt Lâm Na Qua Mai Tư 瑟 琳 娜 戈 梅 斯 / Sè lín nà gē méi sī/

Shawn Mendes – Tiêu Ân Môn Đức Tư 肖 恩 门 德 斯 /Xiào ēn mén dé sī/

Shakira – Hạ Kỳ Lạp 夏 奇 拉 /Xià qí lā/

Sam Smith – Sơn Mẫu Sử Mật Tư 山 姆 史 密 斯 /Shānmǔ shǐmìsī/

Taylor Swift – Thái Lặc Tư Uy Phu Đặc 泰 勒 斯 威 夫 特 /Tài lè sī wēifū tè/

Troye Sivan – Đặc Lạc Y Hy Văn 特 洛 伊 希 文 /Tèluòyī xī wén/

Related Posts

Nhập bình luận